Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

Vabilo učiteljem k sodelovanju v projektu

Na društvu Humanitas smo začeli z novim evropskim projektom Globalni izzivi – Globalni predmeti, s katerim želimo učitelje in učiteljice še dodatno motivirati in usposobiti za naslavljanje občutljivih globalnih izzivov ter jih spodbuditi k vključevanju tem, povezanih s Cilji trajnostnega razvoja, v medpredmetno in predmetno poučevanje.

Eden izmed projektnih ciljev je tudi priprava praktičnih orodij za naslavljane globalnih izzivov v razredu. Večina obstoječih materialov, namenjenih naslavljanju globalnih izzivov v razredu, je tematsko usmerjenih in učitelji včasih ne najdejo možnosti za vključevanje teh vsebin v poučevanje. Raziskave, narejene med učitelji v več evropskih državah, so pokazale potrebo po bolj sistematičnem pristopu pri vključevanju globalnega učenja v formalni šolski sistem. Zato bomo v okviru projekta med drugim razvili učne materiale in predloge za vnos globalne dimenzije pri poučevanju predmetov GEOGRAFIJA, ZGODOVINA, DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA ter MATEMATIKA v zadnji triadi OŠ, ki pa bodo hkrati spodbujali medpredmetno povezovanje ter bodo uporabni tudi za mlajše ali starejše učence osnovnih in srednjih šolah.

Oblikovali bomo delovne skupine, vezane na omenjene predmete, v okviru katerih bomo skupaj z učitelji razvili praktična orodja za naslavljane globalnih izzivov v razredu. Pripravljena gradiva in predloge za vnos globalne dimenzije v učne načrte bomo zbrali v priročniku, ki bo namenjen podpori učiteljem - nosilcem izbranih predmetov, pa tudi širše.

In kako bo sodelovanje potekalo?
•    V vsaki delovni skupini, ki bo štela največ 6 članov, bomo zbrali učitelje ter mentorje globalnega učenja. V posamezni delovni skupini bodo sodelovali učitelji, ki so nosilci izbranih predmetov, lahko pa tudi učitelji drugih predmetov, ki lahko s svojim znanjem in izkušnjami na področju globalnega učenja prispevajo k pripravi gradiv.
•    Člani delovnih skupin bodo s pomočjo pripravljenega metodološkega okvirja globalnega učenja in pregleda učnih načrtov za posamezen predmet razvili praktična orodja (opis in navodila za izvedbo aktivnosti, predlogi dodatnih učnih materialov, seznam priporočljive literature, video gradiv ipd.) za naslavljane globalnih izzivov pri izbranem predmetu.
•    Člani delovnih skupin bodo imeli možnost udeležbe na mednarodnih projektnih srečanjih in dogodkih, ki se jih bodo udeležili tudi učitelji iz drugih držav, ter sodelovanja na nacionalni konferenci o globalnem učenju, ki jo letno organizira društvo Humanitas.
•    Zaželeno je, da se člani delovnih skupin pridružijo tudi Klubu učiteljic in učiteljev globalnega učenja, kjer bodo pridobili dodatna praktična znanja o uporabi metod globalnega učenja.
•    Vsaka delovna skupina bo imela svojega koordinatorja/ico, ki bo s pomočjo predstavnika/ce društva Humanitas:
-    organiziral/a in vodil/a delovna srečanja (predvidoma štiri do konca leta 2018 oz. po potrebi),
-    moderiral/a proces priprave gradiv,
-    skrbel/a za sprotno urejanje gradiv in predlogov,
-    vodil/a redno komunikacijo z vodjo projekta,
-    prejel/a nadomestilo za čas, namenjen koordinaciji delovne skupine.

Za vse člane delovnih skupin bomo predvidoma aprila organizirali uvodno usposabljanje, na katerem bomo podrobneje predstavili projekt in proces delovanja skupin, pristop globalnega učenja, nekaj primerov za vnos globalne dimenzije v učne načrte izbranih štirih predmetov ter preizkusili eno izmed metod globalnega učenja, primerno za uporabo v razredu.

Prijave za sodelovanje sprejemamo do 8. marca 2018 preko SPLETNE PRIJAVNICE. V prijavnici označite ali se prijavljate kot član/ica ali kot koordinator/ica delovne skupine.

Za več informacij lahko kontaktirate vodjo projekta Almo Rogina (alma@humanitas.si).

PRENESI VABILO v PDF

 
 
Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije.

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si