Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

Zaključeno Humanitasovo kombinirano usposabljanje

27.3.2017 je prva skupina naših prekrasnih učiteljic končala Humanitasovo 3-mesečno usposabljanje o metodah globalnega učenja in tematikah podnebnih sprememb, okoljske pravičnosti in okoljskih migracij, ki smo ga zasnovali skupaj z Umanotero. Mi pa smo presrečni, da lahko delamo s tako predanimi in srčnimi osebami, ki v svojih učilnicah in drugod spreminjajo svet na bolje! Čestitke za končani tečaj!

In kaj so učitelji in učiteljice na usposabljanju pridobili?
-    podrobneje so spoznali pristop globalnega učenja (metode, vrednote, povezanost s smernicami vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj);
-    spoznali so Cilje trajnostnega razvoja (svetovno agendo za razvoj 2030) in nujnost globalne dimenzije v učnih načrtih za doseganje ciljev;
-    osvojili so naslavljanje učnih ciljev v okviru svojega predmeta na izkustven, interaktiven in zabaven način;
-    pobližje so spoznali različne didaktične pripomočke za vnos pristopa v učilnico;
-    podrobneje so naslovili področja okoljske pravičnosti, (okoljskih) migracij in podnebnih sprememb;
-    prispevali so k nadgradnji kombiniranega usposabljanja, ki je trenutno v testni, pilotni fazi;
-    širili so svojo mrežo povezav z učitelji in učiteljicami, ki delujejo na področju globalnega učenja.

Tekom celotnega usposabljanja smo bili strokovnjaki/nje s področja globalnega učenja, podnebnih sprememb in migracij vsem udeležencem/kam na voljo za mentorstvo in podajanje povratnih informacij na opravljene naloge v sklopu spletne platforme.

In še utrinek z zaključnega srečanja :)     

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije ter Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si