Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

NAJ KNJIGA Hiše svetov meseca OKTOBRA

Matevž Pistotnik,
Stephen Graham: Cities Under Siege – The New Military Urbanism
Založba: Verso, London, 2010 – 402 strani

Naj knjiga Hiše svetov meseca oktobra je "Oblegana mesta – novi militarizirani urbanizem". V njej avtor naslavlja vprašanje čedalje večjega nadzora, militariziranje mestne infrastrukture in taktik represivnih organov ter dojemanje mest kot območij nenehnih groženj nasploh.


Stephen Graham (rojen 1965) je profesor, ki poučuje predmet Mesta in družba na katedri za globalne urbane raziskave v okviru Šole za arhitekturo, urbanizem in krajinarstvo na Univerzi v Newcastleu.

Knjiga je precej strokovno napisana in k problematiki pristopi zelo široko in z različnih zornih kotov. Tako opisuje dinamiko med ruralnim, domoljubnim delom in kozmopolitanskim, urbanim prebivalstvom v ZDA, prav tako deli med predmestji in centrom, globalnim severov in jugom, kolonialnimi, mestnimi enklavami in ostalim zaledjem itd. Metropole postavi v kontroverzen kontekst – po eni strani predstavljajo središča kapitalistične, zahodnjaške ideologije in moči, a so po drugi strani, kar se prebivalcev tiče, tudi izredno heterogene, zaradi česar jih mnogi vidijo kot varnostno grožnjo. Vsakdo lahko postane sumljiv, takšno mišljenje pa krepi militaristično politiko in prakso.

Vsekakor je v knjigi dobro razdelana splošna militarizacija družbe, ki se ni razvila z danes na jutri, ampak je del širših procesov, iz katerih nikakor nismo izvzeti niti pri nas. Večja pooblastila policiji in ostalim represivnim organom, večanje števila kamer, čedalje večje število količkov in potopnih stebričkov so le eni od kazateljev duha v naši družbi.


 

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si