Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

Vabilo fotografom in fotografinjam

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje v sodelovanju  s partnerji iz Hrvaške, Italije, Poljske, Francije in Španije izvaja triletni mednarodni projekt »Let’s play the Fraternity card in Europe!«, ki je sofinanciran preko programa Erasmus+.


Cilj projekta je ozaveščati mlade o temah solidarnosti, revščine, neenakosti, diskriminacije, človekovih pravic ter analizirati globalne izzive preko fotografske analize in pisanja. Projekt poudarja pomen sobivanja različnih idej, religij, skupnosti, statusnih skupin itd. s preprosto aktivnostjo pošiljanja sporočil neznancem in neznankam v njihovi skupnosti, kar je podobno kot "sporočilo v steklenici".

V sklopu projekta iščemo fotografe in fotografinje iz zgoraj omenjenih šestih držav, tudi iz Slovenije, da prispevajo fotografije, ki pokrivajo naslednje teme:

•        duševno zdravje mladih (vključno z obravnavo depresije, stresa, žalosti, posledic nasilja in/ali zlorabe);

•        podnebne spremembe/podnebna pravičnost/okolje;

•        enakost med spoloma;

•        migracije;

•        neenakost (revščina, človekove pravice - na primer dostop do izobraževanja, dela itd.);

•        globalno medsebojno povezovanje/državljanstvo.

 

Izbrane fotografije bodo natisnjene na razglednicah, nato pa jih bodo analizirali učenci in učenke v več sto evropskih šolah. Mladi, ki bodo sodelovali v projektu, se bodo naučili analizirati fotografije, razvozlati sporočila, skrita v njih, ter razumeti tudi druge vizualne materiale, s katerimi so vsak dan obkroženi v sodobni družbi. Nato bodo izbrane razglednice poslali na neznane naslove in čakali na odgovor sodržavljanov in sodržavljank.

 

Na vas se obračamo z vabilom k sodelovanju. Natančneje, izberite nekaj svojih fotografij, ki naslavljajo  zgoraj omenjene teme – najbolje vsaj 3 fotografije na 3 različne teme. Izmed vseh fotografij, ki jih bomo dobili, bomo nato skupaj s partnerji izbrali po eno fotografijo iz vsake sodelujoče države.

 

Če bo vaša fotografija izbrana, vas bomo povabili k pripravi enominutnega videa v angleškem jeziku, v katerem boste opisali, kdaj, kje in kako je bila fotografija posneta in zakaj je pomembna. Za namen promocije projekta pa bomo potrebovali tudi vaš kratek življenjepis in fotografijo. Za več informacij si lahko pogledate tudi preteklo izvedbo tega tekmovanja: https://www.fraternity-card.eu/postcards.

 

Za izbrano fotografijo bomo zakupili avtorske pravice v znesku 900 EUR bruto, pogodbo pa boste podpisali s hrvaško organizacijo Centar za mirovne studije, ki je nosilec projekta.

 

Če bi vas sodelovanje zanimalo, nam fotografije in kratek odstavek o sebi pošljite najkasneje do torka, 26. maja 2020 na naslov barbara@humanitas.si. Tu smo tudi na voljo za vsa dodatna vprašanja.

 

V proces finalnega izbora bomo poskusili vključiti tudi učence in učenke, ki nam bodo pomagali pri izbiri fotografij, tako da bodo nekatere vaše fotografije pred končnim izborom morda del spletnega izbora.

 

Prosimo, da pri izboru svojih fotografij upoštevate smernice Kodeksa oblikovanja podob in sporočil na področju razvojnega sodelovanja in izobraževanja.

Vabljeni k sodelovanju!

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si