Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

NAJ KNJIGA Hiše svetov meseca NOVEMBRA

Alenka Kastelic,
The Sustainable Urban Development Reader

Priljubljenost idej trajnostnega razvoja je v porastu in posledica tega je tudi izbira NAJ KNJIGE Hiše svetov meseca NOVEMBRA: The sustainable urban development reader, ki sta jo uredila Stephen M. Wheeler in Timothy Beatley. Stephen M. Wheeeler je profesor krajinske arhitekture na oddelku za človeško ekologijo Kalifornijske univerze v Davisu, Timothy Beatley pa je profesor trajnostnih skupnosti na oddelku za urbanistično in okoljsko načrtovanje na fakulteti za arhitekturo Univerze v Virginiji.

Knjiga je sestavljena iz sedmih delov, ki so razdeljeni na več poglavij – vsakega je napisal drug priznani avtor in je bil že objavljen v drugem zborniku ali knjigi. Delo se najprej posveti zgodovini trajnostnega razvoja, še preden je bil ta poimenovan. V nadaljevanju izvemo več o pomembnih komponentah trajnostnega razvoja, kot so raba tal, transport, poraba energije, gospodarski razvoj in okoljska pravičnost. V tretjem delu so pojasnjena orodja, s pomočjo katerih raziskujemo trajnostni razvoj, kot je na primer ekološki odtis. Pomemben je tudi del, ki govori o razvoju mest zunaj ZDA, na primer na Kitajskem ali pa v Evropi, kasneje pa je govora tudi o viziji različnih mest. Zadnje poglavje pa je posvečeno primerom dobrih praks iz večjih svetovnih mest. V delu so tudi predstavljene aktivnosti, na to temo, ki so primerne za posameznike, učence in dijake ter druge skupnosti.
Urednika knjige sta pred vsakim člankom napisala uvod, s katerim nam predstavita razmišljanje avtorja članka ter povesta nekaj o časovnem in vsebinskem ozadju dela.

Knjiga je zaradi svojega raznolikega formata lahko berljiva in je primerna tako za študijsko branje kot tudi za vse tiste, ki jih ta tematika zanima.                            

 

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si