Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

NAJ KNJIGA Hiše svetov meseca DECEMBRA

Matevž Pistotnik,
Mark Mazower: Balkan – od konca Bizanca do danes
Založba: Krtina, Ljubljana 2008 – 190 strani

V Hiši svetov je za NAJ KNJIGO meseca DECEMBRA izbrano zgodovinsko-antropološko delo Balkan - od konca Bizanca do danes. Knjiga raziskuje družbeni potek dogodkov, ki so pripeljali do političnega koncepta Balkana, kot ga razumemo danes in v katerem avtor obenem poskuša razbliniti stereotipe, ki so se prijeli tega geografskega konca sveta.

Mark Mazower (1958- ) trenutno predava zgodovino na Kolumbijski univerzi v New Yorku in je specializiran za zgodovino Evrope v 20. stoletju, še posebej pa za Grčijo in Balkan. V svojih delih kritično obravnava »zahodnjaško« interpretacijo zgodovine in jo na premeten način spodbija z opiranjem na zgodovinska dejstva.

V knjigi Balkan – Od konca Bizanca do danes dobimo dokaj poljuden uvid v zgodovino regije, ki se jo je ime Balkan oprijelo še ne 200 let nazaj, saj je prej regija veljala za evropski del otomanskega imperija, manjši deli pa za avstro-ogrskega in ruskega. Potreba po novem poimenovanju regije naj bi izvirala iz geopolitičnega preigravanja globalnih elit, ki so poskušale spodkopavati moč otomanskega imperija, tudi na način spodbujanja in podpiranja nacionalizma v jugovzhodni Evropi.

Knjiga je zelo berljiva, avtorjeva pronicljivost pa na čase tudi humorna. Mazarow poskuša skozi knjigo razbiti mite, ki se držijo Balkana, kot na primer divjaštvo, nasilništvo, nazadnjaštvo. Kar mu do določene mere tudi uspe – v smislu odkrivanja izvorov mitov in njihovega posploševanja. Vendar po drugi strani vseeno lahko pridemo do zaključka, da je bila »balkanizacija« Balkana za »zahodnjake« res umetno ustvarjena in da ne gre za nekako prirojeno balkansko zavest oz. temperament.


 

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si