Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

Humanitas sodeluje pri programu Le z drugimi smo

Humanitas sodeluje v projektu »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga vodita Pedagoški inštitut in ZRC SAZU, financirata pa ga Evropski socialni sklad in MIZŠ RS. Projekt je namenjen usposabljanju strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja sodelujočih medosebnih in medkulturnih odnosov v šoli in v družbi.


Humanitas sodeluje pri programu Le z drugimi smo, v okviru katerega smo vključeni v izvedbo seminarja »Človekove pravice, prostovoljstvo, zdrav življenjski slog«, pri čemer poskušamo obravnavane tematike predstaviti preko pristopa in metod globalnega učenja.


Januarja smo tako izvedli usposabljanje za pedagoške delavce OŠ Koper. Nekaj foto utrinkov si lahko ogledate v galeriji.Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si