Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

Novo knjižno gradivo v Hiši svetov

Dina Ferletta,
– genski inženiring, trajnostno življenje v koči, maščevanje narave zaradi podnebnih sprememb, trajnostna podjetja

Spodaj predstavljamo še nekaj novega gradiva iz Hiše svetov, ki si ga lahko izposodite v knjižnici Otona Župančiča, kjer se Hiša svetov tudi nahaja. Spodnje knjige je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, dala na voljo za izposojo, da bo tako bolj dostopno širši javnosti. Prijetno prebiranje. 

The Triple Bottom Line: How Today's Best-Run Companies Are Achieving Economic, Social and Environmental Success - and How You Can Too
Da bi zagotovili poslovni uspeh, morajo podjetja sprejeti trajnostno upravljanje. Podjetja morajo najti prekrivanje med poslovnimi interesi ter interesi družbe in okolja, preden lahko zagotovijo trajno konkurenčno prednost. Zdaj posodobljena z najnaprednejšimi zgodbami o uspehu in neuspehu, je ta revizija Triple Bottom Line kritični vir za vse menedžerje in voditelje, ki se soočajo z izzivi ustvarjanja trajne vrednosti za delničarje in družbo.
Twelve by twelve: a one-room cabin off the grid & beyond the American dream
Zakaj bi se uspešen ameriški fizik odločil živeti v 40 m2 veliki koči brez vode in elektrike? Pisatelj in aktivist William Powers, ki je ravno zaključil desetletno delo v okviru mednarodne pomoči, je sprejel ponudbo dr. Bentonove, da ostane v koči za eno sezono, medtem ko bo ona potovala. Tam se je spoprijateljil z eklektičnimi sosedi - ekološkimi kmeti, varilci biogoriva, razvojnimi ekologi - in odkril trajnosten vendar ogrožen način življenja.
The last generation: How nature will take her revenge for climate change
Od zadnje ledene dobe 13.000 let nazaj je človek zacvetel v stabilnem in predvidljivem podnebju. A naša generacija je zadnja, ki ji je to dano. V knjigi avtor razgalja grozljive napovedi za naš planet. Podnebne spremembe od sedaj naprej ne bodo postopne. Narava je divja in iznajdljiva zver, ki besno napada in sedaj, ko smo jo sprovocirali preko njene vzdržljivosti, je začela z svojim mogočnim maščevanjem.
Dinner at the New Gene Cafe: How Genetic Engineering Is Changing What We Eat, How We Live, and the Global Politics of Food
Biotehnološka podjetja drvijo k spreminjanju genetskih gradnikov svetovne hrane. V Združenih državah Amerike, ki je glavno prizorišče te mirne revolucije, je obdelovalna površina gensko spremenjenih pridelkov narasla iz nič na 70 milijonov hektarjev od leta 1996. Več kot polovica ameriških predelanih živil vsebuje gensko spremenjene sestavine. Knjiga strokovno opiše bitko med močno tehnologijo in uporom ljudi, zaskrbljenih glede varnosti genskih sprememb.  Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si