Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

Naj knjiga Hiše svetov meseca maja: Mike Hulme - Why We Disagree About climate change

Alenka Kastelic,
Mike Hulme je profesor podnebnih sprememb na Šoli podnebnih znanosti na Univerzi Zahodne Anglije in ustanovitelj Centra Tyndall za raziskave podnebnih sprememb. Izdal je več kot sto člankov in več kot trideset knjig na temo podnebnih sprememb. Pripravlja scenarije podnebnih sprememb in poročila za evropsko komisijo, angleško vlado, Program Združenih narodov za okolje (UNEP), Program Združenih narodov za razvoj (UNDP) in Svetovni sklad za naravo (WWF).


V knjigi je avtor preučeval idejo podnebnih sprememb. Uporabil je koncepte in jezik znanosti in humanizma ter nauke ekonomije, politike in religije, s pomočjo katerih je razložil različna vprašanja raznolikosti človeštva. Zato v knjigi piše, da preden začnemo uporabljati podnebne spremembe v naših razvojnih načrtih, moramo najprej slišati in razumeti različne poglede. Knjiga je sestavljena iz desetih poglavij. Prvo poglavje govori o različnih poteh, skozi katere je družba skozi stoletja oblikovala idejo podnebja, v drugem poglavju avtor razlaga, zakaj smo ljudje začeli verjeti v to, da smo mi vzrok podnebnih sprememb. V naslednjih sedmih poglavjih sledi razprava o ideji podnebnih sprememb iz vidika sedmih različnih družbenih skupin in poklicev: vidik znanosti, različnih ekonomistov, religij, vidik psihologije (različna razumevanja strahu), medijev (filmi, časopisi, hitro širjenje lažnih informacij, oglaševanje) razvoja in različnih politik. Zaključek vsakega poglavja se začne s stavkom: Zakaj se ne strinjamo o podnebnih spremembah. In nato sledi vsakič drugačen odgovor (npr: drugačna razumevanja neenakosti in trajnostnega razvoja). Ideja knjige je tudi ta, da če si že vsak po svoje razlaga zgornje pojme, bomo težko našli enotno razlago za podnebne spremembe. 

Poglavja so med sabo povezana in knjiga je napisana v poljudnoznanstvenem jeziku tako, da je razumljiva vsem, tudi tistim, ki se s to tematiko ne ukvarjajo. Predvsem je vidno povezovanje znanja, saj nam pokaže in razloži pogled večjega števila strok in načinov razmišljanja o podnebnih spremembah. 

  

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si