Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

Naj knjiga Hiše svetov meseca junija je MODERN LATIN AMERICA

Matevž Pistotnik,

Izpostavljena knjiga meseca junija je Modern Latin America avtorjev Thomasa E. Skidmora in Petra H. Smitha. Gre za knjigo, ki opisuje politični razvoj Latinske Amerike – od kolonializma do pojava današnjih držav vpetih v globalno politiko. Poleg splošnega uvida v dogajanje avtorja posebna poglavja namenjata tudi večini tamkajšnjih dežel in špekulirata o možnih smernicah nadaljnjega razvoja.


Avtorja - iz Združenih držav Amerike - sta poznavalca Latinske Amerike. Skidmore je poznavalec predvsem zgodovinske perspektive, medtem ko je Smith doktor primerjalne politike.
Knjiga najprej predstavi splošni zgodovinski uvid v Latinsko Ameriko, ki se prične z odkritjem kontinenta in postopnim koloniziranjem. Nato avtorja opišeta ideje in poskuse o ustanovitvi enotne Latinske Amerike in nazadnje, v obdobju pol-pretekle zgodovine, se osredotočita na razvoj v posameznih državah. Vseskozi pa analizirata pomen globalne politike.


Delo poskuša na pregleden način razložiti dinamiko v tem delu sveta, kar avtorjema uspe, vendar je tako ogromno geografsko polje le stežka stlačiti v eno knjigo, kar se mestoma odraža na pavšalnosti.


  

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si