Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

15. maj - svetovni dan podnebnih sprememb

Boris Jereb, Anja Kos,
Vsako leto 15. maja obeležujemo svetovni dan podnebnih sprememb. V zadnjem letu ali dveh je prisoten močan vtis, da na tem zelo pomembnem področju prihaja do nazadovanja. Mednarodnega sodelovanja ni toliko, kot bi si želeli, še posebej po odstopu ZDA od Pariškega sporazuma sredi l. 2017. Vsaj 21 držav, ki skupno prispevajo okrog 12 % svetovnih emisij, je Pariški sporazum sicer podpisalo, a ga niso ratificirale. Zato je vsakoletno, če ne kar vsakodnevno opozarjanje na podnebne spremembe toliko pomembnejše. Iz knjižnice Hiše svetov podajamo nekaj raznolikih knjižnih predlogov na to temo:


John Cook – Strokovni vodnik po dvomih o globalnem segrevanju (The scientific guide to global warming skepticism)
Knjiga predstavi in opiše dokaze, ki potrjujejo, da je globalno segrevanje resnično in povzročeno s strani ljudi, obenem pa predstavi tudi dokaze in argumente skeptikov, ki niso takšnega mnenja in ki s pomočjo selektivnega izbiranja zavračajo splošno sprejeto premiso podnebnih sprememb. Knjiga, ki je napisana v publicističnem jeziku in zatorej primerna za vse vrste bralcev, nas na kratko seznani s podnebno znanostjo in predstavi širšo sliko obeh, nasprotujočih si strani. John Bellamy Foster – The ecological revolution: making peace with the planet
Ljudje smo zmožni uničiti svoj planet in če bomo nadaljevali tako, kot smo do sedaj, bomo to tudi naredili. To je glavna postavka pričujoče knjige, ki bralca popelje skozi nenadzorovano kapitalistično rast, odgovorno tudi za sedanjo ekološko krizo. Foster je navdih za svoje besedilo črpal pri številnih avtorjih (Marx, Malthus, Morris, Einstein itd.), v svojem delu pa poziva vse bralce k ukrepanju in vzpostavitvi miru z našim planetom.Anthony Giddens – The politics of climate change
Giddens je mnenja, da smo ljudje prišli do našega največjega izziva do sedaj – najti način, kako zajeti podnebne spremembe. Dejstvo je, da smo na poti do katastrofe, če ne bomo ničesar ukrenili. Knjiga predstavi sedanje krizno stanje in pokaže, da je globalno segrevanje za večino še vedno problem v ozadju. Avtor predstavi nove koncepte in predloge, ki bi nam lahko pomagali premagati probleme podnebnih sprememb. 
  

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si