Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

20. november - svetovni dan otroka

Maja Kuralt,
Svetovni dan otroka na današnji dan obeležujemo že od leta 1959, ko je OZN sprejela Deklaracijo o pravicah otrok. Točno pred tridesetimi leti pa so Združeni narodi sprejeli še konvencijo o otrokovih pravicah. V svet so poslali pomembno sporočilo ter zavezo, da so otrokove pravice enake vsem ostalim in da potrebujejo našo zaščito in skrb. Poskrbeti  moramo za izvajanje politik, ki bodo otroke podprle in jim bodo v največjo korist.
Toda kljub vsemu zapisanemu so milijonom otrok pravice še vedno kršene. V najrevnejših okoljih otroci še vedno umirajo zelo zgodaj, prisiljeni so delati za preživetje, so žrtve diskriminacije, zlorab, nasilja in zapostavljenosti. Čaka nas še veliko dela, da izpolnimo dane obljube.

V Humanitasovi knjižnici Hiša svetov lahko v sklopu sekcij Človekove pravice ali Mladinsko izbirate med številnim gradivom na zgoraj opisano tematiko. Dva predloga podajamo spodaj.


Mala šola otrokovih pravic: učenje otrokovih pravic v vrtcu in v prvih treh razredih osnovne šole
Lavra Bregar

Prilagojen priročnik, ki poznavanje te tematike približa najmlajšim, tako predšolskim in mlajšim osnovnošolskim otrokom. Kot je zapisala avtorica, pomembno je, da se že sami otroci zavedajo nujnosti poznavanja svojih pravic in pravic vseh bitij na tem planetu.
V priročniku so navedene osnovne smernice dejavnosti za spoznavanje in učenje te tematike, ki pa jih lahko s sodelovanjem otrok poljubno razširimo ter nadgradimo.Milenijske otroške zgodbe
Eva Goriup

Milenijski razvojni cilji spadajo med najboljše izume današnje mednarodne politike. So svetilnik, ki opozarja na še vedno prisotne neenakosti, izkoriščanje, revščino, lakoto, ok
oljske probleme itd.
V priročniku je nanizanih osem milenijskih razvojnih ciljev, vse od izkoreninjenja revščine in lakote, doseganja vsaj osnovne izobrazbe, enakosti med spoloma in opolnomočenja, do zmanjšanja smrtnosti, povečanja zdravja mater in vzpostavitve globalnega partnerstva za razvoj.
Petnajst zgodb otrok, ki želi najmlajšim in mladim v bolj prijaznem okolju predstaviti, da obstaja tudi drugačna, manj vesela, temnejša podoba sveta. Ki pa jo lahko s trdim delom in skupnimi močmi spremenimo v bolj svetlo in veselo.  


Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si