Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

10. december - svetovni dan človekovih pravic

Katja Hančič,
10. december je svetovni dan človekovih pravic - na ta dan je leta 1948 Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. To je eden od najpomembnejših mednarodnih dokumentov, ki razglaša neodtujljive pravice, do katerih je vsak človek sam po sebi upravičen – kot človek ne glede na raso, spol, vero, jezik, politično ali drugo mnenje, narodni ali družbeni izvor, lastnino, rojstvo ali drug status. Tako vsako leto ta dan obeležujemo kot Svetovni dan človekovih pravic.

Letošnja tema dneva je Zavzemanje mladih za človekove pravice, katerega namen je osvetliti vodilno vlogo mladih v kolektivnih gibanjih kot vir in navdih za boljšo prihodnost. V okviru splošnega poziva Zavzemajmo se za človekove pravice letos slavimo potencial mladih kot pomemben akter sprememb in se trudimo povečati njihov glas in jih vključiti v promocijo in zaščito človekovih pravic. Kampanja OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights) je zasnovana tako, da spodbuja in prikazuje, kako se mladi po vsem svetu zavzemajo za pravice in proti rasizmu, sovražnemu govoru, nasilju, diskriminaciji, podnebnim spremembam itn. Delite svojo zgodbo tudi vi in jo označite s ključnikom #StandUp4HumanRights!

Iz Humanitasove knjižnice Hiša svetov na tematiko človekovih pravic v branje predlagamo spodnje gradivo: 


Domala normalen: argument o homoseksualnosti
Andrew Sullivan

Knjiga ameriškega publicista Sullivana se ukvarja z družbenim položajem in pravicami istospolno usmerjenih posameznikov. Avtor v razpravi izhaja iz lastne izkušnje homoseksualca in HIV-pozitivnega državljana, ki se ne prepozna v radikalnih stališčih aktivizma homoseksualcev. Sullivan svoj argument razvija izhajajoč iz načela enakosti pred zakonom in ločenosti javnega in zasebnega. Posledično meni, da je nesprejemljiva vsaka javna diskriminacija homoseksualcev, pravice in dolžnosti, ki jih je deležen človek kot državljan, pa so neodvisne od njegove spolne usmerjenosti.
 

  

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si