Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

21. marec - svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji

Simon Nemanič,
21. marec zaznamuje obletnica pokola v mestu Sharpeville v Južni Afriki, ko so leta 1960 med miroljubnimi demonstracijami proti takratnemu apartheidu, političnemu in socialnemu režimu, vsiljenem s strani belopolte manjšine, policisti ubili 69 ljudi. Združeni narodi so leta 1966 ta dan razglasili za dan boja proti rasni diskriminaciji, mednarodno konvencijo pa je podpisalo in ratificiralo 178 držav po vsem svetu.

Danes se osredotočamo predvsem na poudarjanje večje strpnosti, vključevanja, enotnosti in spoštovanja v skupnem boju proti nedopustnem razlikovanju, čemur bi v luči trenutnega množičnega preseljevanja in migracij enostavno morali pripisovati močnejši pomen.
Humanitasova knjižnica Hiša svetov v svoji zbirki hrani tudi takšna gradiva, eno od del predstavljamo danes.


Jane H. Hill - The Everyday Language of White Racism

V knjigi avtorica predstavi problematiko zaslepljenosti belopoltih rasistov v Severni Ameriki. Napačna predstava posameznika, v kombinaciji z njegovimi ideali in predsodki, nemalokrat privede do situacij, v katerih rasist sebe ne vidi kot rasista, za svoja dejanja pa vedno najde opravičilo in obrazložitev. Hillova pravi, da veliko belopoltih ljudi noče niti slišati, da so s čimerkoli izkazali škodoželjnost in bili kakorkoli nastrojeni proti drugačnim. Na žalost je v tem kontekstu zaigranih veliko dialogov, s humorjem pa se prikriva resnična problematika in odvrača pozornost od rasizma, ki je tudi dandanes še kako prisoten, ne samo v Severni Ameriki, ampak povsod po svetu.


Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si