Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

20. februar - svetovni dan družbene pravičnosti

Boris Jereb,
20. februarja obeležujemo Svetovni dan družbene pravičnosti. Organizacija združenih narodov ga je razglasila za svetovni dan novembra leta 2007. Poleg OZN ga kot pomemben dan omenja tudi ILO - Mednarodna organizacija dela, po slovensko MOD. Poudarek je na ustvarjanju okolja, ki je naklonjeno družbenemu razvoju, izkoreninjenju revščine, širjenju produktivne zaposlenosti in nižanju nezaposlenosti ter na družbeni integraciji. Poleg revščine pot do družbene pravičnosti ovirajo tudi različne oblike diskriminacije, ki ljudem onemogočajo polno vključevanje v družbo. Na vse te teme iz knjižnice Hiša svetov dodajamo nekaj predlogov za branje:


John Ruggie – Just Business: Multinational Corporations and Human Rights

Eno najpomembnejših vprašanj človekovih pravic sodobnega časa je: kako te pravice zaščititi v dobi globalizacije multinacionalnih korporacij? Leta 2005 so Združeni narodi imenovali posebnega predstavnika za medsebojno prepletno področje poslovnih zadev in človekovih pravic, Johna Gerarda Ruggieja, ki je med drugim razvil  »Temeljna vodila poslovnih praks in človekovih pravic«. Ta knjiga je zgodba o tem, kako so ta vodila nastala in kako so jih poleg Združenih narodov sprejele tudi številne druge organizacije.

 
Radhika Balakrishnan in Diane Elson, zbornik – Economic Policy and Human Rights

Ta zbornik je kritika treh desetletij neoliberalnih ekonomskih politik z vidika že (formalno) dogovorjenih človekovih pravic. Združuje dve področji mišljenja in delovanja, ki sta pogosto ločeni: progresiven ekonomski pogled s poudarkom na promoviranju ekonomske pravičnosti ter analizo človekovih pravic. Delo, ki si za razliko od običajnega ekonomskega pogleda prizadeva za to, da bi bil okvir človekovih pravic združen z ekonomijo in ekonomija s človekovimi pravicami.
Razvoj so ljudje. Leto 2015 je bilo leto pripovedovanja zgodb  

Leto 2015 je bilo evropsko leto za razvoj. Evropska komisija je vsak teden leta 2015 objavila zgodbo tedna: v tej knjižici so zbrane vse. Pripovedujejo o tem, kako je razvojno sodelovanje na področjih izobraževanja, zdravja, pravic žensk, pravic otrok, trajnostne rasti, miru in varnosti ter drugih pomembnih področij spremenilo življenja ljudi po svetu. Zgodbe so razvrščene v 12 tematskih poglavij, ki ustrezajo 12 tematskim mesecem evropskega leta.


 

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si