Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

22. marec - Svetovni dan voda

Boris Jereb,
Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, je bil predlagan na Konferenci Združenih narodov o okolju (UNCED) leta 1992 v Riu de Janeiru in se je osredotočal na trajnostno upravljanje z vodnimi viri. Danes je na svetu še vedno več kot 660 milijonov ljudi, ki nimajo rednega in varnega dostopa do pitne vode. Letošnji svetovni dan se še posebej posveča porabi vode za nepitne namene, vodi kot surovini, ki jo uporabljamo v gospodinjskih, kmetijskih in industrijskih procesih. Varno in trajnostno gospodarjenje z vodo v te namene je prav tako ključno za zdravje ljudi in ekosistemov. Iz knjižnice Hiša svetov podajamo nekaj predlogov za branje na to temo. 


Arjen Y. Hoekstra - The Water Footprint Assesment Manual
Človeštvo uporablja zelo veliko vode za različne namene. Za pitje, kuhanje, pomivanje in tudi vedno več za stvari, kot so proizvodnja hrane, papirja, oblačil in drugih izdelkov. T. i. »vodni odtis« je pokazatelj neposredne in posredne porabe vode. Ta knjiga vsebuje celovit pregled globalnih standardov vodne porabe. Z njeno pomočjo si lahko med drugim tudi sami preračunamo lastno porabo vode, tako na individualni ali širši organizacijsko-procesni ravni.  Dried Up, Sold Out: How The World Bank's Push for Private Water Harms the Poor
Poročilo se osredotoča na dostopnost vodnih virov v državah globalnega juga. Številne mednarodne ustanove so se trudile popraviti slabo stanje na tem področju. Poročilo se še posebej osredotoča na Svetovno banko ter na nekaj drugih finančnih ustanov in vlad. Uradniki teh ustanov so dajali prednost zasebnemu lastništvu nad vodnimi viri, rezultati teh odločitev pa so tu podrobno opisani. Tema, ki je zelo aktualna tudi iz slovenske perspektive, kjer smo pred kratkim (l. 2016) spremenili Ustavo RS in vodo opredelili kot javno dobro v upravljanju države. 

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si