Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

15. maj - svetovni dan podnebnih sprememb

Boris Jereb,
15. maja obeležujemo Svetovni dan podnebnih sprememb. Podatki znanstvenikov razkrivajo alarmantne trende: globalne temperature zraka in oceanov naraščajo, prav tako naraščajo količine toplogrednih plinov v zraku. Poglaviten razlog za naraščanje količine teh plinov je človeškega izvora, kar že povzroča številne probleme. Iz knjižnice Hiše svetov podajamo nekaj raznolikih knjižnih predlogov na to temo:

Gwynne Dyer: Climate Wars - The fight for survival as the world overheats 
Že obstoječe posledice spremenjenega podnebja so zelo velike: vse večje begunske krize,  nezmožnost držav, da bi se medsebojno dogovorile o rešitvah itd ... Avtor je zgodovinar in geopolitični analitik, gre za njegov pogled na resničnost bližnje prihodnosti, na katero že vplivajo podnebne spremembe. S podnebjem se spreminjajo tudi mednarodni odnosi, kar lahko na planetu, ki se pospešeno segreva, vodi celo do spopadov za preživetje.


Europe's enviroment - An assessment of assessments 
To poročilo je metaštudija. Sestavila jo je Evropska agencija za okolje v letu 2011. Gre za oceno obstoječega stanja ekološko usmerjenega gospodarstva in gospodarjenja z vodo na globalni, regionalni in lokalni ravni. Avtorji so pregledali preko 1000 strokovnih okoljskih poročil. Ob tako velikem številu dokumentov se zdi, da o teh področjih že ogromno vemo, ta ocena poročil pa tudi razlaga kakšni so njihovi učinki. 


Mark Everard: Common ground - The sharing of land and landscapes for sustainability
Različna okolja so skozi človeško evolucijo večinoma služila svojemu namenu in izpolnjevala naše potrebe. Pred približno eno četrtino tisočletja pa se je v času prve industrijske revolucije in postopnega manjšanja števila kmečkega prebivalstva človekov odnos do okolja zelo spremenil. Ta knjiga raziskuje te spremembe, prazaprav prevrate v odnosu med človeštvom in okoljem, od katerega smo odvisni. Predstavlja pa tudi nekatere rešitve v smeri ohranjanja narave.

 


                                    

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si