Refugees Welcome
12345
Pravična trgovina - potisk blaga

Globalno učenje in Hiša svetov

8. september - mednarodni dan pismenosti

Tadeja Rožman,
8. septembra obeležujemo mednarodni dan pismenosti, in sicer že 51. leto. Opominja nas na pomen zviševanja ravni pismenosti med prebivalstvom. Na svetu namreč živi okrog 750 milijonov nepismenih ljudi (starejših od 15 let) in kar 2/3 od tega je žensk. Lahko pa smo optimistični, saj se stanje v zadnjih letih izboljšuje. Tako so npr. dosegli velik napredek v Južni Aziji, kjer je stopnja pismenosti v zadnjih 26 letih narasla iz 46 % na 72 %.
Nepismenost onemogoča emancipacijo žensk: v mnogih državah, kot so npr. Somalija, Niger, Mali in Pakistan, večina žensk še vedno nima dostopa do izobraževanja (=ostajajo nepismene) in so posledično v vseh pravnih in praktičnih zadevah popolnoma odvisne od moških. 
Nepismenost pa ostaja problematična tudi v okviru otroškega dela, saj so otroci, ki ne hodijo v šolo, ker morajo opravljati slabo plačano delo, tudi kasneje v življenju prikrajšani za izhod iz revščine zaradi pomanjkanja izobrazbe oziroma nepismenosti. 
Iz knjižnice Hiša svetov podajamo nekaj predlogov za branje. Priporočamo pa tudi sledeči FILM, ki predstavlja kontrast med dvema otrokovima realnostima:Compasito: A manual on human rights education for children 

Knjiga je zasnovana kot priročnik za starše, da lahko seznanijo otroke s človekovimi pravicami. Compasito sloni na konceptu, da so otroci kot mladi državljani že dejavni v krojenju sveta, ki jih obdaja. Namen te knjige je torej gledati na otroka kot na del skupnosti ter ga spodbujati, da se že navsezgodaj zaveda človekovih pravic in deluje v skladu z njimi. 


Education for all by 2015: Will we make it?

Nastala je kot zaobljuba 164 vlad, da v čim večjem obsegu razširijo možnosti izobraževanja za otroke, mladostnike in odrasle. Gre za projekt orgabnizacije EFA (European Free Alliance), ki si pod geslom »Evropa za ljudi« prizadeva za uveljavitev človeških, civilnih in političnih pravic, demokracije, kulturne in jezikovne raznolikosti. Hkrati je poročilo napredka v okviru večjega dostopa do izobraževanja in skupek ciljev, ki so jih na tem področju želeli doseči do leta 2015. Revitalizing higher education in Sub-Saharan Africa 

Neizobraženost predstavlja velik problem v Sub-Saharski Afriki. Sledeči priročnik je plod ugotovitev iz 4ih univerz: Botswana, Senegal, Mozambique in Ghana, ki najprej predstavijo svoj izobraževalni sistem, nato pa izpostavijo probleme v njem in možnosti izboljšav. Priročnik naj bi torej služil kot most med političnim in akademskim sektorjem, da skupaj razrešita problematiko pomanjkanja izobrazbe med prebivalci. 


                                                        


Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Globalno aktualno

Preberi vse novice

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu