Refugees Welcome
12345
Pravična trgovina - potisk blaga

Globalno učenje in Hiša svetov

8. marec - mednarodni dan žensk

Jurij Benko,
8. marec je mednarodni dan žena, ko se praznujejo vsi dosežki več kot stoletje dolgega boja za ekonomske, politične in družbene pravice žensk. Je tudi priložnost za opozarjanje in izpostavljanje mnogih, še obstoječih problemov in težav, s katerimi se ženske srečujejo povsod po svetu.
Letos smo priča posebnemu porastu gibanja za pravice žensk, za enakost in pravičnost. Nedavna poročanja primerov spolnega nadlegovanja, nasilja in diskriminacije žensk so zaznamovale naslovnice in javni diskurz. Na stotine, če ne tisoče žensk je dvignilo svoj glas proti prej omenjenem nadlegovanju, izkoriščanju in prikritim oblikam diskriminacije.
Vprašanje enakosti med spoloma in opolnomočenja žensk ima tokrat posebne globalne razsežnost tudi zato, ker je bil vpet v vseh 17 ključnih ciljev Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki so jo leta 2015 sprejeli svetovni voditelji v okviru OZN-ja. 
Mednarodni dan žena 2018 je priložnost, da se ta trenutni zagon glede ženskih pravic preoblikuje v delovanje, ki bi okrepilo ženske v vseh okoljih, tako v urbanih središčih kot tudi na podeželju.

Leslie T. Chang
Factory Girls: Voices from the Heart of Modern China
Avtorica Leslie T. Chang nas v svoji knjigi popelje v osrčje kitajske veleindustrije in industrijske družbe. Sledi tovarniškim delavkam, notranjim in zunanjim migrantkam, kako se trudijo povzpeti po družbeno-ekonomski lestvici ter kako se soočajo z tradicionalnimi preprekami in diskriminacijami. Dela se je avtorica lotila s klasično antropološko metodo, opazovanjem z udeležbo, kar pomeni, da je tri leta bivala in delala z delavkami za pridobitev najpristnejših in najverodostojnejših podatkov.
Rachel Thompson, Mary Jane Kehily, Lucy Hadfield in Sue Sharp
Making Modern Mothers
Knjiga prikazuje ugotovitve večletne raziskave o vlogi in stanju materinstva v sodobni Veliki Britaniji. Avtorice so pri raziskavi upoštevale prakse tako novopečenih in izkušenih mater v širšem kontekstu spreminjajočega se stanja materinstva. K svojim analizam so dodale nepogrešljive kategorije razlikovanja med ženskami, kot so družbeno-ekonomsko stanje, etnično pripadnost in starostne razlike. S tem tudi osvetljujejo, kje se različne materinske pripovedi srečujejo ter istočasno s tem tudi izpostavljajo značilnost posameznih življenj. Dajejo tudi vpogled v spolno identiteto mater ter v družbenih razpravah o materinstvu in materah.

   

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Globalno aktualno

Preberi vse novice

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu