Refugees Welcome
1
Izdelki

O društvu

NAJ KNJIGA Hiše svetov meseca SEPTEMBRA je: Season of Rains - Stephen Ellis

Alenka Kastelic,
Meseca septembra smo se s knjigo meseca preselili v Afriko: delo Season of Rains s podnaslovom: Africa in the World pripoveduje zgodbo Afrike iz več različnih zornih kotov. Avtor je Stephen Ellis, britanski zgodovinar, profesor v Amstrdamu, afrikanistik in aktivist. Bil je urednik več strokovnih revij, tudi Africa Affairs in član več nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s človeškimi pravicami. Napisal je več del, posvečenih afriški politiki in religiji, najbolj odmevne so bile o afriškem nacionalnem kongresu, Liberijski državljanski vojni in zgodovini Madagaskarja.

Knjiga nam razloži, kako milijarde Afričanov spreminja svoj kontinent in s tem svet. Poudarek celotnega dela je na Podsaharski Afriki. Avtor se posveti velikemu številu tem, ki se jim drugi ne posvečajo. Opiše nekaj podrobnosti iz zgodovine Afrike, s posebno pozornostjo se posveti postkolonializmu in vplivu, ki ga ta še vedno ima na afriško družbo. Politika je ena vodilnih tem, saj govori o hegemoniji in korupciji afriških politikov ter razkrije njihove povezave z gospodarstveniki celega sveta. Predstavi nam tudi investicije, ki iz Evrope in Azije prihajajo na to celino. Delo gleda v prihodnost, in sicer kako bodo denar, moč, religija in razvoj oblikovali Afriko v naslednjih stoletjih.

O Afriki v zadnjih letih ni bilo napisano veliko knjig. Večinoma beremo le članke o raznih katastrofah. Pozabljamo, da je na Afriko potrebno gledati v drugačni luči, saj gre za celino z najhitrejšo rastjo prebivalstva, kar prinaša težave in prednosti. Zato to delo odpravlja primanjkljaj na področju poljudnoznanstvenih knjig o Afriki, njenem gospodarstvu in ljudeh. Napisano je v razumljivem slogu in pozitivnem vzdušju ter nam ponuja idealno priložnost za boljše razumevanje Podsaharske Afrike.
 

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si