Refugees Welcome
12345
Pravična trgovina - potisk blaga

Mi beremo

Gradiva društva Humanitas

Tukaj lahko pobrskate po gradivu, ki ga je izdalo društvo Humanitas. Vso gradivo si lahko brezplačno naložite na svoj računalnik. Če ga želite v tiskani obliki, nam pišite na info@humanitas.si in vam ga bomo poslali.

Svet med vrsticami
Priročnik za učitelje, ki jih zanima globalno učenje
Društvo Humanitas, 2013

V priročniku je podrobno opisanih 40 delavnic, ki jih učitelji lahko samostojno izvajajo v okviru svojega pouka. Osrednji temi priročnika sta potrošnja dobrin in mednarodna trgovina, na podlagi katerih lahko z raziskovanjem gospodarskih tokov na razumljiv in preprost način pokažemo medsebojno povezanost in soodvisnost ljudi po vsem svetu.


Priročnik si lahko brezplačno shranite. V kolikor bi želeli tiskano verzijo s priloženim CD-jem, jo lahko naročite na info@humanitas.si. Cena z vključeno poštnino znaša 10 evrov.

Smernice za zagotavljanje kakovosti globalnega učenja prek delavnic na šolah

Gre za smernice, ki se nanašajo na 90 minutne delavnice v razredu. Določene so glede na naše dosedanje izkušnje in predstavljajo nek splošen okvir, kako lahko z vzpostavitvijo varnega, vključujočega in kritičnega učnega okolja olajšamo učni proces.

Smernice so nastale v sodelovanju s češko organizacijo ARPOK − Češka in avstrijsko Südwind Agentur.


Globalno učenje v Sloveniji
Nina Vodopivec in Maja Dolinar, Društvo Humanitas, 2012

Gre za raziskavo o vključenosti globalnega učenja v slovenske osnovne in srednje šole. V ospredje so postavljeni pogledi učiteljev na to temo, njihova razumevanja globalnega učenja, uporaba vsebin in pristopov, izkušnje pri predmetih, ki jih poučujejo, njihove potrebe ter predlogi za vključitev globalnega učenja v slovenski šolski sistem.

Sredozemlje, jaz in moja potovalka
Društvo Humanitas, 2012

Knjižica Sredozemlje, jaz in moja potovalka ponuja nekaj informacij in iztočnic, s katerimi lahko na potovanjih širite obzorja in skušate gledati na to območje z drugačne perspektive: s pogleda osebe, ki želi biti dejavna pri vzpostavljanju dobrih sosedskih odnosov in sožitja med kulturami.

Učiti se brati svet skozi oči drugega
Priročnik s poudarkom na staroselskem dojemanju globalnih tem
Vanessa Andreotti in Lynn Mario T. M. de Souza, Društvo Humanitas, 2012

Priročnik obravnava tematiko mednarodnega razvoja na način, da pod vprašaj postavlja predsodke, ki so pri različnih pristopih k poučevanju globalnega državljanstva pogosto spregledani in vodijo do nekritične krepitve predstav o premoči in univerzalnosti zahodnjaškega pogleda na svet. V priročniku so predstavljeni staroselski pogledi na razvoj, izobraževanje, revščino in enakost.

Nova destinacija: Odgovornost
Kako delovati skladno z načeli pravične trgovine in odgovornega turizma?

Društvo Humanitas, Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, 2011

Nova destinacija: odgovornost se osredotoča na problem današnje turistične indsutrije, ki ima zaradi svoje razsežnosti velik vpliv na družbeno in naravno okolje po vsem svetu. Pri tem se kot ključno vprašanje postavlja, kako lahko turizem zmanjša svoje negativne vplive ter prispeva k ohranjanju naravnega in družbenega okolja. V priročniku sta predstavljena pomen in pomembnost odgovornega turizma ter pravične trgovine za spodbujanje trajnostnega razvoja, s poudarkom na Burkina Fasu.

Pravica do hrane
Didaktični priročnik z gradivi za osnovno in srednjo šolo 
Umanotera, Odjuga, 2009

Prehranska varnost, prehranska suverenost, biotska raznovrstnost, etično potrošništvo, pravična trgovina – vse to so 'modni' izrazi, s katerimi nas vse bolj napadajo mediji, posamezniki in nevladne organizacije. A kaj zares pomenijo in zakaj si zaslužijo našo pozornost?