Refugees Welcome
1234
Pravična trgovina - potisk blaga

Mi beremo

Social Watch Report

Social Watch - mednarodna mreža nacionalnih organizacij civilne družbe - vsako leto pripravi poročilo o napredku oz. nazadovanju družbe pri zmanjševanju revščine in enakosti, ki vključujejo tudi analize posameznih držav. Analize za Slovenijo od leta 2008 pripravlja društvo Humanitas.


Social Watch Report 2012 - The Right to a future
V poročilu "Nadaljevanje padajoče spirale" se Rene Suša osredotoča na socioekonomski model države, ki se je izkazal za neučinkovitega. Najbolj pereča vprašanja so večanje brezposelnosti, pokojninska reforma in nov zakon o malem delu. V ospredju so tudi stečaji številnih podjetij, razširjenost korupcije, kršitve pravic delavcev in migrantskih delavcev ter gradnja TEŠ6.


Social Watch Report 2010 - After the fall
Poročilo "Milenijski razvojni cilji - Zelo oddaljen cilj" ugotavlja, da Slovenija potrebuje korenite družbene, politične in gospodarske spremembe. Poudarja, da država nima postavljene strategije za razvojno sodelovanje niti sistema za ocenjevanje učinkovitosti pomoči, organizacijam civilne družbe pa pripisuje premajhno vlogo na področju razvoja.Social Watch Report 2009 - Making finances work: People first
V poročilu za leto 2009 "Izzivi za naraščajočo civilno družbo" sta se Rene Suša in Manca Poglajen dotaknila svetovne finančne krize, ki je svoje zobe začela kazati tudi v Sloveniji. Cene hrane in energentov so se zvišale, hkrati pa sta naraščali brezposelnost in revščina. Menita, da je to priložnost za sistemski odziv s poudarkom na spoštovanju človekovih pravic, okoljskih vprašanjih in civilni družbi.


Social Watch Report 2008 - Rights is the answer
Rene Suša in Manca Poglajen sta v nacionalnem poročilu za leto 2008 "Na izbrisani strani Alp" izpostavila rast revščine med najbolj ranljivimi skupinami (starejšimi in mladimi, predvsem otroci) ter problem diskriminacije pri zaposlovanju Romov.