Refugees Welcome
123
En svet

Globalno učenje in Hiša svetov

Zakaj globalno učenje?

Živimo v globaliziranem svetu, v katerem so življenja ljudi močno prepletena in dejanja ljudi na enem koncu sveta vplivajo na življenje na drugem. Za lažjo predstavo, si zamislite, kako izgleda vaše povprečno jutro. Veliko ljudi si ne predstavlja začetka dneva brez kave. Ste se kdaj vprašali, kje je bila pridelana? Pod kakšnimi pogoji? Kdo vse je vpet v proizvodnjo? Podobno kot kava so tudi številni drugi izdelki in surovine brez katerih si ne predstavljamo več življenja izdelani in/ali pridelani v azijskih, afriških ali južnoameriških državah.

Zaradi te prepletenosti je ključno, da se kot posamezniki zavedamo svoje vloge v svetu in prevzamemo odgovornost za svoja dejanja. Pomembno vlogo pri tem igra globalno učenje, ki nam skuša omogočiti razumevanje svetovnih problemov ter nas opremlja z znanjem, veščinami in vrednotami, ki jih kot državljani sveta potrebujemo za soočanje z globalnimi izzivi.Kaj je globalno učenje?

Globalno učenje je po Maastrichtski izjavi o globalnem izobraževanju (2002) opredeljeno kot "izobraževanje, ki ljudem odpira oči in um za resničnosti globaliziranega sveta ter jih prebuja, zato da bi bilo mogoče uresničiti pravičnejši svet, v katerem bi bilo več enakosti in človekovih pravic za vse".

Delovna skupina za globalno učenje, ki deluje v okviru Platforme za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč SLOGA, je podala naslednjo definicijo: "Učenje za globalno uravnoteženo sobivanje oz. krajše globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Cilj tovrstnega učenja so globalno odgovorni in aktivni posamezniki in skupnosti. Globalno učenje je proces spodbujanja posameznikov in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. V ta namen je potrebno razvijanje formalnih in neformalnih programov izobraževanja in učenja, ki bodo temeljili na razvijanju sposobnosti kritičnega mišljenja ter drugih osebnostnih in družbenih veščin. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem in delovanjem v okviru raznih organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječih državnim in mednarodnim politikam."

Katera področja zajema globalno učenje?

Področja, ki jih zajema globalno učenje, so raznovrstna. Različne organizacije in posamezniki se navadno osredotočijo na določen spekter tematskih področij. Nekatera izmed njih so: 
• razvojno sodelovanje, 
• človekove pravice, 
• trajnostni razvoj, 
• varovanje okolja, 
• mir in preprečevanje konfliktov, 
• medkulturna komunikacija in 
• enakost spolov

Več o globalnem učenju si lahko preberete na spletni strani Tuditi.si


Vir: Smernice za globalno izobraževanje: Zasnova in metodologije globalnega izobraževanja za izobraževalce in oblikovalce politike. Izdal Center sever-jug Sveta Evrope, Lizbona, 2008.  Izdajatelj slovenske različice: Urad RS za mladino, Ljubljana, 2009.

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Globalno aktualno

Preberi vse novice

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu