Refugees Welcome
123
En svet

Globalno učenje in Hiša svetov

Hiša svetov

Društvo Humanitas pod krovnim nazivom Hiša svetov izvaja raznolike aktivnosti, ki se tematsko in metodološko navezujejo na koncept globalnega učenja. Hišo svetov smo opredelili kot program ozaveščanja in izobraževanja, ki spodbuja solidarno, pravično in odgovorno delovanje človeka v svetu

Program ves čas nadgrajujemo in prilagajamo izzivom v družbi. Vsebinsko se osredotočamo predvsem na naslednja področja:
• mednarodna trgovina in globalni denarni tokovi,
• etično potrošništvo in pravična trgovina,
• medkulturno učenje in socialno vključevanje, 
• prehranska samozadostnost in suverenost ter
• virtualna voda, privatizacija vodnih virov in oskrbe z vodo.


Tako kot vsebine so pestre tudi aktivnosti, ki vključujejo:
• specializirano knjižnico »Hiša svetov, prostor za globalno učenje«, v kateri najdete raznovrstno gradivo na teme globalnega učenja. Knjižnica se nahaja v pritličju Knjižnice Otona Župančiča v Ljubljani. 
• delavnice in seminarje o globalnem učenju za šolarje, dijake, študente in učitelje ter tudi nevladnike in podjetja.
• javne dogodke, kot so različne okrogle mize, interaktivne razstave, filmski večeri in vsakoletna poulična akcija Šola pod soncem.
• razvoj promocijskega in izobraževalnega gradiva, denimo igre En svet in priročnikov z delavnicami.

 

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Globalno aktualno

Preberi vse novice

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu