Refugees Welcome
12345
Pravična trgovina - potisk blaga

Globalno učenje in Hiša svetov

Delavnice

Tudi jaz sem delček istega sveta

Društvo Humanitas izvaja delavnice globalnega učenja za osnovne in srednje šole, učitelje, nevladnike in vse ostale, ki jih zanimajo teme globalnega učenja. Delavnice izvajamo večinoma po šolah in na različnih seminarjih, najdete pa nas tudi na javnih dogodkih, o čemer redno obveščamo v rubriki Humanitas aktualno in na našem FB profilu.

Cilji delavnic:
  • Raziskovanje vloge posameznika v globalno soodvisni družbi.
  • Razvijanje kritičnega opredeljevanja do razpoložljivih informacij ter raziskovanja ozadja lastnih stališč do ključnih skupnih vprašanj človeštva (okoljska vzdržnost, neenakomerna razporeditev dobrin in delovanje potrošniške družbe, medkulturna komunikacija).
  • Raziskovanje možnosti za lastno aktivno udeležbo v smeri pozitivnih družbenih sprememb.
 

Vsebina delavnic: 
Udeleženci prek skupinskega dela, igre vlog, simulacij in strukturiranega razpravljanja na podlagi audio-vizualnih materialov razvijajo veščine delovanja v skupini, pridobivajo znanja argumentiranega razpravljanja ter razvijajo kritičen in refleksivni odnos do razpoložljivih informacij.

Raziskujejo tudi možnosti (medijske) manipulacije ter odkrivajo pomen prikritih oz. nedostopnih podatkov. Prek izkustvenega učenja in skupinske dinamike spoznavajo različna izhodišča marginaliziranih družbenih skupin ter odnos večinske družbe do slednjih. Prek igre vlog razvijajo veščine medkulturne komunikacije ter spoštljivega odnosa do skupin in posameznikov, ki izhajajo iz drugih družbeno-kulturnih ozadij.


PONUDBA DELAVNIC GLOBALNEGA UČENJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 (kliknite na sličico)PONUDBA DELAVNIC GLOBALNEGA UČENJA V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 (kliknite na sličico)


Na podlagi praktičnih primerov, predmetov iz našega vsakdana raziskujejo delovanje potrošniške družbe ter globalne posledice (tako družbene kot okoljske) neomejenega razmaha proizvodnje dobrin. Raziskovanje delovanja mednarodne trgovine vodi udeležence k spoznanju o prepletenosti delovanja svetovnega gospodarskega sistema, slednje vodi k odkrivanju uničujočij posledic delovanja le-tega na življenja milijonov ljudi, katerih osebne zgodbe so zapisane v številnih stvareh, ki jih uporabljamo vsak dan. Posebno pozornost namenjamo vprašanju možnosti družbeno in okoljsko odgovornega delovanja posameznikov kot potrošnikov.

Delavnice potekajo po načelih neformalnega izobraževanja. Izvajamo jih po vsej Sloveniji skozi celotno šolsko leto in so pripravljene za različne starostne skupine (predšolski otroci, osnovnošolci, srednješolci). Najprimernejše število udeležencev je med 10 in 20. Program delavnic je zastavljen modularno, možna je prilagoditev trajanja programa od 8 do 15 ur ter (priporočljivo) vzporedno izobraževanje učiteljev.

Za več informacij o tem, kakšne delavnice pripravljamo, pobrskate po
 naših priročnikih in gradivu za delavnice.

Za dodatne informacije in izvedbo delavnic v podjetjih, nevladnih organizacijah in za druge skupine, se obrnite na vodjo izobraževanj Tino Trdin (tina@humanitas.si).

Humanitas aktualno

Preberi vse novice

Globalno aktualno

Preberi vse novice

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu