Refugees Welcome
1234
Čajniki in skodelice iz 3MUH

Pravična trgovina

Kaj je pravična trgovina?

Pravična trgovina predstavlja alternativni sistem trgovanja med skupinami proizvajalcev iz ekonomsko deprivilegiranih držav (zlasti Afrike, Latinske Amerike in JV Azije) ter potrošniki, ki skuša počlovečiti trgovinski proces ter skrajšati trgovinsko verigo od proizvajalca do kupca. Z izločitvijo številnih posrednikov se proizvajalcem omogoči neposreden dostop do tržišča, boljše plačilo in enakovrednejši položaj v trgovinski verigi, ki postane bolj transparentna in uravnotežena.

Pravična trgovinaProizvajalce ščiti pred negativnimi posledicami delovanja svetovnih trgov (nizke odkupne cene surovin in polizdelkov, nihanja cen kot posledica špekulacij, nesorazmerni tržni deleži in pogajalska moč velikih korporacij) in jim omogoča prodajo izdelkov pod pogoji, ki jim omogočajo dostojno življenje.

Potrošnikom pravična trgovina omogoča tudi osnoven vpogled v kulturo, identiteto in življenjske pogoje proizvajalcev, saj je izdelkom moč slediti do njihovega izvora.

Nadzor nad delovanjem pravične trgovine vršijo neodvisne mednarodne organizacije, ki izvajajo nenapovedane kontrole na terenu, kjer preverjajo delovne razmere proizvajalcev. Med njimi sta najpomembnejši FLO (Fairtrade Labelling Organization International) ter WFTO (World Fair Trade Organization). FLO podeljuje certifikate za izdelke (črn logo zgoraj desno), WFTO pa organizacijam, ki se ukvarjajo s pravično trgovino (bel logo levo spodaj). Nadzor poteka v obliki nenajavljenih terenskih inšpekcij, prek katerih preverjajo, na kakšen način poteka trgovina ter v kakšnih razmerah delajo proizvajalci.

Med pomembnejšimi načeli lahko izpostavimo prepoved otroškega dela, enakopravnost spolov (pri plačilu in odločanju), pošteno plačilo, varne in zdrave delovne pogoje ter varovanje okolja.

V sistem pravične trgovine so vključeni posamezniki ali kooperative, v katere se združujejo skupine rokodelcev in kmetovalcev. Kooperative so združenja, v katerih imajo vsi člani lastniške in glasovalne deleže. V kooperativah ni lastnikov in zaposlenih, ampak so vsi zaposleni hkrati tudi lastniki.

Za lažjo predstavo, kaj pravična trgovine je, si oglejte kratek risani film v angleškem jeziku Pravična trgovina: Vsak nakup šteje:

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si