Refugees Welcome
1234
Čajniki in skodelice iz 3MUH

Pravična trgovina

Pravična trgovina v Sloveniji

Začetki pravične trgovine v Sloveniji segajo v leto 2002. Takrat smo na društvu Humanitas pričeli sodelovati s skupino žensk iz Burkina Fasa, ki so proizvajale bombažno blago, barvano s tradicionalnimi lokalnimi tehnikami. Prvo pravično trgovino 3MUHE smo dobili leta 2004, ko se je društvo povezalo z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj. Ker smo ponudbo želeli razširiti še na veleprodajo, smo v sodelovanju z Umanotero in tiskarno Medium štiri leta pozneje ustanovili zadrugo Odjuga, ki je zdaj vodilna pravičnotrgovinska zadruga v Sloveniji. Poleg vele- in maloprodaje se ukvarja še z razvojem lastnih proizvajalcev ter promocijo in izobraževanjem.


Društvo Humanitas pri tem igra ključno vlogo predvsem na področju izobraževanja in promocije ideje pravične trgovine. Po osnovnih in srednjih šolah izvajamo delavnice, prek katerih šolarji in dijaki spoznajo glavne razlike med prevladujočim sistemom trgovanja in pravično trgovino. Delavnice so interaktivne in spodbujajo razmislek o bolj odgovorni potrošnji dobrin. To pomeni, da ob nakupu izdelkov preverimo njihov izvor in pogoje, pod katerimi so bili izdelki izdelani, ter na tak način pripomoremo k pravičnejšemu načinu trgovanja.

Srečanje s pravično kavo v MC Podlaga v Sežani

Poleg delavnic Humanitas redno sodeluje tudi pri različnih javnih dogodkih, na primer na Srečanjih s pravično kavo in vsakoletnemu rojstnemu dnevu pravične trgovine. Na njih lahko obiskovalci spoznajo prednosti pravične kave ter zgodbe ljudi, ki jo pridelujejo. V letu 2014 smo rojstni dan pravične trgovine obeležili z delavnico Igre sveta, na kateri otroci spoznavajo različne igre, s katerimi se igrajo njihovi sovrstniki v Aziji, Afriki, Ameriki in Avstraliji. Prek te delavnice opozarjamo na problem otroškega dela.

Kaj lahko narediš ti?

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ali kako drugače podprli naše delo.0,5 % dohodnine Finančna in materialna pomoč Članstvo v društvu

Kontakt

Zemljemerska ul. 12
SI-1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 03 43
www.humanitas.si

Splošne informacije: info@humanitas.si
Informacije o programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim:
Barbara Vodopivec: barbara@humanitas.si
Odnosi z javnostmi:
Manca Šetinc Vernik: manca@humanitas.si