Ob 20-letnici Humanitasa smo pripravili tudi novo spletno stran, k ogledu katere vas toplo vabimo! Na novi spletni strani si lahko preberete več o nas, o naši zgodovini, o tem, kaj delamo in o tem, kako se nam lahko pridružite. Spletna stran vsebuje tudi bazo gradiv, ki je namenjena predvsem učiteljem in učiteljicam, ki v svoje delo vključujejo pristop globalnega učenja, ter vsem ostalim, ki se želijo s temami in metodami globalnega učenja pobližje seznaniti.