Globalno
učenje

Podpora otrokom in
lokalnim skupnostim

Predstavljamo vam še eno izmed gradiv v naši Zbirki Globalni izzivi – Globalni predmetiMETODE ZA SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI NASLAVLJANJA GLOBALNIH TEM V RAZREDU. Publikacija je nastala v okviru evropskega projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti in predstavlja dodatek k priročnikom za vnašanje globalnega učenja v predmetno poučevanje. Vsebuje raznolike metode za spremljanje učinkovitosti izvedenih aktivnosti ter spremembe v razumevanju in mišljenju mladih glede obravnavanih globalnih tem. Vabljeni k branju! (+)

K sodelovanju vabimo nove prostovoljke in prostovoljce! Delo bo primarno zajemalo sodelovanje v okviru Hiše svetov, prav tako pa tudi pri ostalih aktivnostih društva. Prizadevali si bomo ustvarjati pogoje, kjer boste prostovoljci in prostovoljke lahko razvijali tudi svoje ideje, ki težijo h globalni pravičnosti, in vas pri tem podprli. Več informacij (+)

V okviru projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti, smo pripravili še eno publikacijo, tokrat za mlade! Knjižica z naslovom »AKCIJE ZA POZITIVNE DRUŽBENE SPREMEMBE: 10 KORAKOV ZA NAČRTOVANJE IN IZVEDBO GLOBALNIH AKCIJ V LOKALNEM OKOLJU« je del naše projektne zbirke, ki je dostopna v Humanitasovi spletni bazi gradiv. Vabljeni_e k branju in nato k akciji! (+)