Izjava koordinatorja
»Prihodnost je danes«, je moto gledališke skupine Teatro Trono.

BOLIVIJA

Podpora programu v Boliviji je drugačna od podpore programom v Afriki in Sloveniji. V Boliviji ne podpiramo šolanja posameznih otrok, temveč podpiramo delovanje gledališke skupine Teatro Trono, ki dela z ranljivimi mladimi in otroki. Na ta način podpiramo kulturno izobraževanje in udejstvovanje otrok in mladih, kar spodbuja razvoj njihovih sposobnosti in interesov, hkrati pa jih odvrača od življenja na ulici. Teatro Trono je gledališka skupina iz drugega največjega mesta v Boliviji, El Alto. Mesto se nahaja na 4150 metrih nadmorske višine in ima skoraj milijon prebivalcev. Večina prebivalcev mesta je staroselcev – gre za največje mesto v Latinski Ameriki s staroselskim prebivalstvom. El Alto je najrevnejše mesto v Boliviji, večina prebivalcev živi na robu preživetja, zdravstvene in izobraževalne storitve so slabe, kulturni razvoj pa še zdaleč ni prednostna naloga. Predvsem otroci El Alta živijo v zelo težkem položaju. Bolj kot v katerem koli drugem mestu v Boliviji trpijo zaradi pomanjkanja izobraževalnih in kulturnih alternativ, zato se mnogi zatečejo k drogam in alkoholu. Peščica skupin se trudi ustvariti te alternative in mladostnikom ponuditi možnost, da se vključijo v umetniške dejavnosti, kot so poezija, kiparstvo, slikanje, glasba, ples, fotografija. Teatro trono je ena izmed teh alternativ. Teatro Trono skozi umetniške in gledališke delavnice ter glasbo, plesom, slikanjem, risanjem in pripovedovanjem spodbuja razvoj talentov pri otrocih in mladih in jih s tem odvrača od morebitnega življenja na ulici. S svojim delom delujejo preventivno in želijo preprečiti socialna tveganja ter spodbujati dostop do kulture in umetnosti za vse ter demokratizacijo družbe. Gledališče je nastalo leta 1989 pod vodstvom Ivána Nogalesa, ki je skupaj z otroki z ulice razvijal gledališče, preko katerega so se lahko ti mladi izražali, hkrati pa jim je to omogočalo, da s svojim umetniškim udejstvovanjem tudi nekaj malega zaslužijo za lastno preživetje. Gledališče je tekom let šlo čez mnoge etape razvoja, danes se v svojem delu osredotočajo predvsem na teme, kot so: okolje, spolne in reproduktivne pravice, preprečevanje nasilja, tudi na podlagi spola in barve kože, preprečevanje mačizma ipd.
Skip to content