IZJAVA PRVE VAROVANKE, VKLJUČENE V PROGRAM
»Zaradi programa podporništva sem lahko obiskovala šolo, se naučila brati, pisati in raziskovati. Tako sem danes vključena v svoj poklic, gradbeništvo, ki ni bilo tako razširjeno oziroma se dekleta s tem niso ukvarjala. Gradbeništva sem se lahko lotila zaradi svoje izobrazbe. Odkrila sem, da potrebujejo takšen kader. Zato sem se vpisala na gradbeno šolo. Program podporništva mi je vse to omogočil.«

Assetou Thiero, prvo dekle, vključeno v program podporništva v Burkini Faso

Burkina Faso

Število otrok, vključenih v program 2022 - 2023: 35 Bobo-Dioulasso je drugo največje mesto v državi, ki se nahaja zahodno do prestolnice Ouagadougou in ima več kot pol milijona prebivalcev. Ime mesta pomeni »dom Bobo-Dioula«, kar zajema dve večji etnični skupini v mestu, čeprav je njegova etnična sestava veliko bolj pestra. Mesto z bogato zgodovino je popularno turistično središče, s številnimi muzeji in veliko, dinamično tržnico. Pri izvajanju programa v Bobo-Dioulassu sodelujemo z lokalni partnerji. Skoraj 20 leto smo sodelovali z nevladno organizacijo Kafuli. Čeprav je bil Kafuli uradno ustanovljen leta 2004, začetki sodelovanja segajo v leto 2001, ko je ustanoviteljica društva Humanitas, Eva Marn, v mestu Bobo-Dioulasso spoznala učitelja Seydouja Ganouja, ki je kasneje postal predsednik društva Kafuli. Skupaj s pomočjo slovenskih podpornikov in podpornic smo med leti 2004 in 2005 zgradili knjižnico, ki še vedno ostaja ena redkih skupnostnih knjižnic v mestu.  Z leti smo jo precej dobro opremili s knjigami, v njej pa so s potekali tudi številni računalniški tečaji, tečaji angleškega jezika, projekcije filmov, bralne urice, glasbene delavnice in delavnice barvanja blaga.

Tudi za matere otrok, vključenih v program podporništva, smo s projektno podporo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in v sodelovanju z Umanotero, slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, organizirali usposabljanja, predvsem na področju tkanja in barvanja z naravnimi barvami. Leta 2008 se je v okviru takšnega projekta več kot 10 ženske priučilo tkalske obrti, med leti 2010 in 2011 pa še 10, te pa sedaj izobražujejo druge ženske.

V letu 2019 smo zaradi časovne obremenjenosti in zdravstvenih težav predsednika Kafulija, Seydouja Ganouja, ki je bil tudi motor njegovega delovanja in aktivnosti, sodelovanje s Kafulijem prenehali, pričeli pa smo sodelovati z novimi lokalnimi partnerji. Za plačilo šolnin in šolskih potrebščin otrok, ki so vključeni v naš program podporništvaa skrbi gospa Inna Marietou Baye, doma iz Bobo-Dioulassa. Inna že 19 let skrbi za program podporništva za druge sorodne organizacije. Vodenje knjižnice pa je prevzela organizacija Prijatelji afriških vaških knjižnic oziroma na kratko FAVL (Friends of African Village Libraries ali Amis des bibliothèques de village africain), ki je bila del nacionalne veja mednarodne organizacije. Namen organizacije FAVL, ustanovljene leta 2001 v ZDA, leta 2007 pa v Burkina Fasu,  je podpirati lokalne knjižnice v manjših krajih in vaseh. Iz te veje je tekom let nastala lokalno registrirana organizacija Prijatelji vaških knjižnic Burkina Faso (Amis des Bibliothèques de Villages du Burkina Faso oziroma na kratko ABVBF), s katero Humanitas sodeluje od leta 2023. Knjižnic je v Burkina Fasu malo, dostop do knjig je otrokom, kakor tudi odraslim, izredno otežen. Danes vodijo 34 knjižnic po celi državi. Ponudbo knjig v knjižnicah poskušajo redno obnavljati, hkrati pa stremijo k povečevanju ponudbe afriške literature. Slednja je v Burkina Fasu draga in še težje dostopna kot na primer knjige francoskih ali evropskih avtorjev. Za delovanje knjižnice in našega sodelovanja je odgovoren Dounko Sanou, nacionalni koordinator organizacije FAVL, vlogo knjižničarke pa je prevzela gospa Ganamé Barakissa, doma iz mesta Bobo-Dioulasso.

 

Šolski sistem v Burkina Fasu je sestavljen iz 6 let osnovne šole in 7 let srednje šole – slednja je sestavljena iz dveh delov. Osnovno šola vključuje 2 pripravljalni leti (CP1 in CP2), 2 osnovni leti (CE1 in CE2) in 2 srednji leti (CM1 in CM2). Ob koncu šestih let je potrebno opraviti zaključni izpit (CEP), ki je pogoj za vpis v srednjo šolo. Prvi del srednje šole poteka najprej 4 leta (od 6eme do 3eme), nato sledi zaključni izpit BEPC, ki je pogoj za vpis v nadaljnje razrede. Po 3 letih (2nd, 1ere in Terminal) se srednja šola zaključi z maturo (baccalauréat). Študijsko leto v Burkini Faso uradno poteka od oktobra do julija. Učni jezik v šolah je francoščina. Po zakonu je šolanje obvezno med 6. in 16. letom, kar pa se v praksi ne izvaja. Čeprav se je število otrok, ki se vpišejo v osnovno šolo, občutno povečalo – po nekaterih podatkih celo na 97% (v to številko so vključeni tudi otroci, ki se v osnovno šolo vpišejo kasneje in ne že s 6. leti, kot zakonsko predvideno) – zgolj okoli 60% otrok osnovno šolo tudi zaključi. V srednjo šolo se jih vpiše zgolj okoli 40%, konča pa jih po nekaterih podatkih manj kot 10%; od tega jih zgolj 8% nadaljuje izobraževanje. Stopnja pismenosti med mladimi (15-24 let) je manj kot 60%.

Skip to content