Izjava koordinatorja
»Pri podporništvu ne gre zgolj za finančno podporo šolanju otrok. Gre za opolnomočenje otrok. Izobraziti otroka s plačevanjem šolnine samo po sebi ne razreši nobenega problema. Predstavljajte si otroka, katerega starši so bili stari 14 let, ko so ga imeli. Starši torej nimajo nobene izobrazbe. Otrok pa se vpiše na srednjo šolo. Ali mu lahko starši pomagajo pri domačih nalogah? Ne. Mu lahko starši svetujejo? Ne. Ga lahko starši vodijo, kako delovati v prihodnosti? Ne. Prav tukaj lahko mi največ prispevamo. Zato vsako leto organiziramo srečanje z otroki, ki se ga udeležijo tudi šolski zdravstveni delavci in poskrbimo za to, da ti otrokom svetujejo. Največ časa torej porabimo za to, da naslovimo individualne potrebe posameznih otrok, da je vsak otrok zaščiten, da ga nekdo vodi in da mu omogočimo ustrezne pogoje za učenje.«

Ebenezer Parditey, vodja organizacije Embracing Hidden Talents Network

Gana – jug

Število otrok, vključenih v program 2023: 66

Prestolnica Akra se nahaja na jugu Gane in je največje mesto v državi, s širšo okolico ima več kot 4 milijone prebivalcev. Znana je kot administrativno, politično ter turistično središče. Kraj Busua se nahaja zahodno od prestolnice in je popularna obmorska turistična točka, ki že vrsto let privlači mednarodne in lokalne turiste. Ne glede na turistični razvoj se mnogo družin v vasi in okolici sooča z revščino in težkimi življenjskimi pogoji.

Pri izvajanju programa na jugu Gane sodelujemo z lokalno partnersko organizacijo Embracing Hidden Talents Network (EHT) in njenim koordinatorjem Ebenezerjem Parditeyem. Med leti 2007 in 2008 smo s pomočjo evropskega  projekta,  prispevkov  slovenskih podpornikov in podpornic ter drugih posameznikov zgradili knjižnico v kraju Busua. Ta je postala priljubljeno zbirališče okoliških otrok in mladostnikov, ki se tja radi prihajajo učit in preživljat prosti čas. Ko se je leta 2017 pokazala potreba po prostoru za opravljanje zdravstvene dejavnosti, smo v sodelovanju s krajevno skupščino del prostora knjižnice preuredili v ambulanto, ki še danes ostaja edina zdravstvena ustanova v bližnji okolici.

V okolici Akre od leta 2017 dalje podpiramo tudi projekt Zelena vas, ki ga je pričela naša partnerska organizacija. Zeleno vas sestavljajo ekološki zelenjavni vrt, ribja farma in center za druženje in učenje, zgrajen v celoti iz starih plastenk. Otroke iz programa podporništva smo vključili v aktivnosti zelenjavnega vrta, kjer se učijo ekološkega vrtnarjenja in pomena ekološke pridelave. Otroci so tudi združeni v Ekološkem mladinskem klubu, v okviru katerega se organizirajo dodatne učne ure, ozaveščanje o ekologiji in pa tudi aktivnosti za prosti čas.Osnovno izobraževanje v Gani je sestavljeno iz 6 let osnovne šole in 3 let nižje srednje šole (Junior High School (JHS)), sledi sekundarno izobraževanje, ki vključuje 3 leta višje srednje šole (Senior High School (SHS)). Ob koncu nižje srednje šole (JHS) učenci in učenke opravijo končni izpit (BECE), ki je pogoj za vstop v srednjo šolo. Ob koncu srednje šole imajo ponovno končni izpit (WASSCE), ki načeloma poteka med aprilom in junijem, izpiti pa so znani šele avgusta.

Učni jezik v šolah je angleščina. Osnovno izobraževanje je po zakonu obvezno in v letu 2020 je bilo v osnovno šolo vpisanih 103% otrok (ker se v osnovno šolo vpišejo tudi starejši otroci, je številka višja od 100%), konča jo nekaj čez 90%. Tudi vpis v srednjo šolo je v primerjavi s sosednjimi državami kar visok in se giblje pri 80%. Stopnja pismenosti med mladimi (15-24 let) je nekaj čez 90%. Osnovno izobraževanje je brezplačno, kar pomeni, da ni šolnin, a kljub temu imajo družine s šolo še vedno veliko stroškov: od nakupa uniform, knjig, šolskih potrebščin pa tudi plačevanja dodatnih učnih ur, kar je zaradi prenatrpanih razredov za otroka skoraj nujno. Od leta 2017 je država uvedla tudi brezplačno srednjo šolo, a vendar so težave enake kot v osnovnem šolstvu, saj so stroški nakupa šolskih potrebščin in dodatnih učnih ur za številne družine še vedno previsoki. Društvo Humanitas v okviru programa podporništva še vedno tudi plačuje šolnino za nekatere otroke, ki se poklicno izobražujejo ali pa hodijo v privatne šole.

Skip to content