Gana – sever

0%
Raised: 0 € 50.000 €287 Days Left

Število otrok, vključenih v program 2020-2021: 24

Larabanga se nahaja 120 km jugozahodno od mesta Tamale, največjega mesta severnega dela Gane. To je kraj z veliko versko, zgodovinsko in kulturno pomembnostjo. Larabanga je znana predvsem po najstarejši mošeji, zgrajeni iz blata, v Gani. Poleg vasi se nahaja nacionalni park Mole, ki je ena najpomembnejših turističnih znamenitosti v državi.

V Larabangi sodelujemo z lokalno nevladno organizacijo Ansung Education and Development in Rural Ghana (AEDIRG), ki jo vodi Abdul Fataw Abubakari. V Larabangi smo že med leti 2008 in 2009 zgradili knjižnico, ki je v vseh teh letih dobro zaživela, otroci pa zelo radi v njej preživljajo prosti čas. Skozi celo leto delujejo v knjižnici lokalni prostovoljci, ki učencem in učenkam pomagajo pri domačih nalogah, branju, učenju angleščine in matematike. Knjižnica služi tudi kot prostor za sestanke osnovnošolskih učiteljic in učiteljev, občasno pa tudi za srečanja predstavnikov lokalne skupnosti. Leta 2019 je v knjižnici nastal tudi manjši računalniški kotiček, namenjen delavnicam računalniškega opismenjevanja. Poleg knjižnice se v drugem delu stavbe nahajajo tudi sobe za prostovoljce in turiste, kar omogoča vzdrževanje knjižnice in izvedbo manjših skupnostnih projektov.

Skip to content