Izjava koordinatorja
»Sodelovanje med organizacijo AEDIRG in Društvom Humanitas sega v leto 2005. Sodelovanje se je pričelo s podporo manjšega števila otrok v vasi Larabanga in okolici. To sodelovanje smo utrdili leta 2007, ko smo pričeli z gradnjo skupnostne knjižnice. Od takrat je minilo več kot 10 let, knjižnica pa je bila ves ta čas izredno pomembna in je pomembna tudi danes. Mladi v Larabangi razen svojih domov nimajo nobenega drugega prostora, kjer bi se lahko učili. Sedaj imajo prostor, ki ga redno uporabljajo čez dan, včasih pa tudi zvečer. V knjižnici se občasno srečujejo tudi njihovi starši ter učitelji in učiteljice.«

Abubakari Abdoul Fataw, vodja organizacije Ansung Education and Development in Rural Ghana

Gana – sever

Število otrok, vključenih v program 2021 - 2022: 24 Larabanga se nahaja 120 km jugozahodno od mesta Tamale, največjega mesta severnega dela Gane. To je kraj z veliko versko, zgodovinsko in kulturno pomembnostjo. Larabanga je znana predvsem po najstarejši mošeji, zgrajeni iz blata, v Gani. Poleg vasi se nahaja nacionalni park Mole, ki je ena najpomembnejših turističnih znamenitosti v državi. V Larabangi sodelujemo z lokalno nevladno organizacijo Ansung Education and Development in Rural Ghana (AEDIRG), ki jo vodi Abdul Fataw Abubakari. V Larabangi smo že med leti 2008 in 2009 zgradili knjižnico, ki je v vseh teh letih dobro zaživela, otroci pa zelo radi v njej preživljajo prosti čas. Skozi celo leto delujejo v knjižnici lokalni prostovoljci, ki učencem in učenkam pomagajo pri domačih nalogah, branju, učenju angleščine in matematike. Knjižnica služi tudi kot prostor za sestanke osnovnošolskih učiteljic in učiteljev, občasno pa tudi za srečanja predstavnikov lokalne skupnosti. Leta 2019 je v knjižnici nastal tudi manjši računalniški kotiček, namenjen delavnicam računalniškega opismenjevanja. Poleg knjižnice se v drugem delu stavbe nahajajo tudi sobe za prostovoljce in turiste, kar omogoča vzdrževanje knjižnice in izvedbo manjših skupnostnih projektov. Osnovno izobraževanje v Gani je sestavljeno iz 6 let osnovne šole in 3 let nižje srednje šole (Junior High School (JHS)), sledi sekundarno izobraževanje, ki vključuje 3 leta višje srednje šole (Senior High School (SHS)). Ob koncu nižje srednje šole (JHS) učenci in učenke opravijo končni izpit (BECE), ki je pogoj za vstop v srednjo šolo. Ob koncu srednje šole imajo ponovno končni izpit (WASSCE), ki načeloma poteka med aprilom in junijem, izpiti pa so znani šele avgusta. Učni jezik v šolah je angleščina. Osnovno izobraževanje je po zakonu obvezno in v letu 2020 je bilo v osnovno šolo vpisanih 103% otrok (ker se v osnovno šolo vpišejo tudi starejši otroci, je številka višja od 100%), konča jo nekaj čez 90%. Tudi vpis v srednjo šolo je v primerjavi s sosednjimi državami kar visok in se giblje pri 80%. Stopnja pismenosti med mladimi (15-24 let) je nekaj čez 90%. Osnovno izobraževanje je brezplačno, kar pomeni, da ni šolnin, a kljub temu imajo družine s šolo še vedno veliko stroškov: od nakupa uniform, knjig, šolskih potrebščin pa tudi plačevanja dodatnih učnih ur, kar je zaradi prenatrpanih razredov za otroka skoraj nujno. Od leta 2017 je država uvedla tudi brezplačno srednjo šolo, a vendar so težave enake kot v osnovnem šolstvu, saj so stroški nakupa šolskih potrebščin in dodatnih učnih ur za številne družine še vedno previsoki. Društvo Humanitas v okviru programa podporništva še vedno tudi plačuje šolnino za nekatere otroke, ki se poklicno izobražujejo ali pa hodijo v privatne šole.
Skip to content