Humanitasovo podporništvo v Sloveniji

Slovensko podporništvo je slovenska različica programa podpore otrokom v Afriki. Zahvaljujoč podpornikom in podpornicam že od leta 2003 slovenskim otrokom in njihovim staršem lajšamo šolsko obdobje, ki je vedno polno stroškov.

Slovensko botrstvo, kot smo program sprva poimenovali, predstavlja eno od oblik pomoči otrokom iz socialno ogroženih družin, prek katere jim skušamo zagotoviti sredstva za izboljšanje njihovih osnovnih življenjskih pogojev. Tako kot v afriških državah je tudi v Sloveniji pomoč vezana na šolanje. Po našem prepričanju je izobraževanje ključno za prekinitev začaranega kroga revščine in izključenosti.

Trenutno je v program slovenskega podporništva vključenih med 20 in 30 otrok. Število podpornikov in podpornic se stalno spreminja, izjemno pa smo ponosni, da so nekateri z nami že vse od začetka programa in da mnogi med njimi podpirajo kar dva otroka.

Z zbranimi donacijami otrokom omogočimo nakup šolskih potrebščin, plačilo letovanj, šolskih ekskurzij, tečajev, treningov ali drugih dobrin, ki jih potrebujejo v izobraževalnem procesu. Otroke, ki prejemajo pomoč Humanitasovih podpornikov in podpornic, izberemo v sodelovanju z osnovnimi šolami, centrom za socialno delo ter ljudmi, ki se ukvarjajo z razvijanjem socialne dobrobiti otrok.

Glede tega, kaj otroci zares potrebujejo, se sproti dogovarjamo s starši. Pomoč se tako lahko razlikuje glede na potrebe otrok, vedno pa je povezana s šolo in z obšolskimi dejavnostmi. Občasno odobrimo tudi nakup oblačil in obutve, ki jo otrok potrebuje za v šolo, nikoli pa ne izročamo denarja v gotovini ali ga namenjamo za plačilo položnic.

Na življenje vseh otrok ne morete vplivati, lahko pa ga spremenite vsaj enemu.

Podpornik oziroma podpornica lahko postanete tako, da prispevate določeno mesečno vsoto, ki v primeru podpore slovenskemu otroku znaša 34 evrov. Načelno velja do otrokovega 18 leta starosti oziroma do dokončanja osnovnega šolanja, lahko pa jo kadarkoli prekličete.

Kot podporniki lahko nastopajo tudi pravne osebe in še zlasti nas veseli, ko vidimo, da se sodelavci in sodelavke povežejo v dobrem delu in namesto medsebojnega obdarovanja raje izberejo pomoč tistim, ki jo zares potrebujejo.
Skip to content