Slovenija

Število otrok, vključenih v program 2021 - 2022: 14 Slovensko podporništvo je slovenska različica programa podpore otrokom v Afriki. Zahvaljujoč podpornikom in podpornicam slovenskim otrokom in njihovim staršem lajšamo šolsko obdobje, ki je vedno polno stroškov. Slovensko botrstvo, kot smo program sprav poimenovali, predstavlja eno od oblik podpore otrokom iz socialno ogroženih družin, s katero jim skušamo zagotoviti sredstva za izboljšanje osnovnih življenjskih pogojev. Tako kot v afriških državah je tudi v Sloveniji podpora vezana na šolanje. V Sloveniji program izvajamo direktno. Ker je šolanje pri nas brezplačno, otrokom nudimo podporo pri nakupu šolskih potrebščin ali plačilu stroškov dejavnosti, ki si jih družina sicer ne more privoščiti. Tako so naši podporniki in podpornice v preteklosti na primer pomagali pri nakupu učbenikov, nakupu računalnika, plačilu prispevkov za šolo v naravi, članarini v gimnastičnem klubu, plačilu stroškov plavalnega tečaja in šole smučanja, kritju nezgodnega zavarovanja za otroka na obvezni praksi, plačilu šolske prehrane in podobno. Otroke, ki prejemajo finančno podporo Humanitasovih podpornikov in podpornic, izberemo v sodelovanju z osnovnimi šolami, centri za socialno delo ter ljudmi, ki se ukvarjajo z razvijanjem socialne dobrobiti otrok. Glede tega, kaj otroci zares potrebujejo, se sproti dogovarjamo s starši. Podpora se tako lahko razlikuje glede na potrebe otrok, vedno pa je povezana s šolo in obšolskimi dejavnostmi. Občasno odobrimo tudi nakup oblačil in obutve, ki jo otrok potrebuje za v šolo, nikoli pa ne izročimo denarja v gotovini ali ga namenjamo za plačilo položnic.
Skip to content