Aktualni projekti

E-LoCUM

Splošni cilj projekta je opolnomočiti mlade ob t.i. balkanski migracijski poti, da bi spodbujali takšne narative o migracijah, ki so v skladu z vrednotami EU: enotnost, solidarnost in nediskriminacija. Uresničitev projekta bodo spodbujali trije pod-cilji: povečanje ozaveščenosti mladih o številnih vidikih migracij; okrepitev sodelovanja mladih pri vključevanju migrantov v štirih regijah EU vzdolž balkanske poti;…

PREBERI VEČ
Aktualni projekti

Moje volitve – moja EU!

Glavni cilj projekta je s spodbujanjem udeležbe na volitvah v Evropski parlament 2024 okrepiti aktivno evropsko državljanstvo in aktivno državljanstvo mladih. Projekt želi spodbujati kritično razpravo o temah, povezanih z evropskimi volitvami z uporabo umetniških interaktivnih metod izražanja. V projektu bomo skupaj s partnerji iz Slovenije, Avstrije, Češke, Poljske in Italije razvili umetniške metode, prek…

PREBERI VEČ
Aktualni projekti

Širimo solidarnost

Glavni namen projekta je ozaveščati mlade o temah solidarnosti, revščine, neenakosti, diskriminacije in človekovih pravic. Z uporabo analize fotografij, spodbujanjem kritičnega mišljenja in pisanjem sporočil solidarnosti bomo mlade spodbudili k razmisleku o pomenu sobivanja različnih idej, religij, skupnosti in statusnih skupin. V okviru projekta bomo učitelje in učiteljice usposobili za izvedbo delavnic medijskega opismenjevanja in…

PREBERI VEČ
Aktualni projekti

E-t(r)ick Your Mind

Glavni namen projekta je spodbuditi razvoj kompetenc mladih, ki temeljijo na kritičnem mišljenju, etični komunikaciji, medijski pismenosti in medkulturni osveščenosti. V ta namen bomo za mladinske in pedagoške delavce in delavke pripravili orodja, ki jim bodo lahko v pomoč pri delu z mladimi, še posebej pri naslavljanju tem, povezanih z medkulturnostjo, razumevanjem in preseganjem stereotipov…

PREBERI VEČ
Aktualni projekti

Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja

S projektom bomo omogočili nadgradnjo in prenos obstoječe nagrajene iniciative »Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja«, ki smo jo razvili v Sloveniji, v 3 partnerske države (Estonijo, Češko in Madžarsko). Iniciativa je namenjena podpori učiteljic in učiteljev pri razvoju in krepitvi njihovih kompetenc za poučevanje mladih o globalnih izzivih 21. stoletja in zavzemanje za skupne…

PREBERI VEČ
Aktualni projekti

POGLAVJE: POTNI LIST

Revščina, socialna izključenost in neenakosti v družbi dokazano povečujejo tveganje za duševne stiske. Skozi projektne aktivnosti si bomo prizadevali na dobro počutje in krepitev duševnega zdravja oseb z begunsko izkušnjo, vplivati na dva medsebojno povezana načina – z zagotavljanjem vključujočih prostorov tako v Ljubljani kot Budimpešti in z razvijanjem pilotne bralne skupine biblioterapije, namenjene primarno…

PREBERI VEČ
  • 1
  • 2
Skip to content