Zaključeni projekti

Culpeer Digital

Projekt Culpeer Digital je nadaljevanje uspešnega in kreativnega sodelovanja z evropskimi partnerji in partnerji z globalnega juga, ki smo ga začeli že v prvem Erasmus+ Culpeer strateškem partnerstvu ter nadgradili z večjim projektom Culpeer4Change iz programa DEAR. Cilj projekta je s pomočjo inovativnih digitalnih metod razviti in predstaviti pristope kulturnega medvrstniškega učenja v globalnem učenju…

PREBERI VEČ
Zaključeni projekti

Nove neenakosti

V okviru projekta bomo organizirali poglobljen mednarodni trening s kreativnimi pristopi za spopadanje z novimi neenakostmi za mladinske delavke_ce, aktivitke_e, strokovnjakinje_e s področja globalnega učenja in kritične prostovoljske organizacije. Na dvodelnem izobraževanju v Sloveniji bodo vključene osebe iz 3 držav, Slovenije, Hrvaške in Latvije, ki bodo raziskovale zgodovino, intersekcijo neenakosti in nove realnosti le-te v…

PREBERI VEČ
Zaključeni projekti

Otok X

V projektu bomo povezali posledice podnebnih sprememb, migracije in naš lastni življenjski slog ter spodbudili družbeno aktivacijo mladih s kreativno kampanjo Ambasadorji prihodnosti. Mladi so družbena skupina, katere glas se premalo (ali sploh ne) upošteva ob sprejemanju odločitev, ki se tičejo predvsem njihovega preživetja v prihodnosti. Ko gre za okoljske spremembe, pa mladi po vsem…

PREBERI VEČ
Zaključeni projekti

E-TICK

Namen projekta je razviti spletno platformo, ki bo združevala metodologijo globalnega učenja in inovativnih spletnih učnih orodij, s katerimi želimo mlade spodbuditi k aktivnemu razmišljanju o in vključevanju v vprašanja globalne (so)odvisnosti, (ne)pravičnosti, razumevanju kulturne raznolikosti ter prevpraševanju etike v današnjem načinu komuniciranja. Spletna platforma bo mladim prostovoljcem, ki že imajo za seboj izkušnjo mednarodnega…

PREBERI VEČ
Zaključeni projekti

PODVIG

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. V ta namen bomo v sodelovanju…

PREBERI VEČ
Zaključeni projekti

KeyCode

S projektom želimo nasloviti izzive, s katerimi se mladi srečujejo pri oblikovanju svoje evropske identitete. Projekt se osredotoča na potrebo po ozaveščanju učiteljev in učiteljic o obstoječi in ključni povezavi med medosebnimi kompetencami (čustvena inteligenca, empatija) ter na razvoj kompetenc evropskega državljanstva, ki temeljijo na zavedanju o temeljnih vrednotah EU in človekovih pravicah. Cilj projekta…

PREBERI VEČ
Skip to content