Delavnice in usposabljanja

Društvo Humanitas izvaja delavnice globalnega učenja za osnovne in srednje šole, fakultete, nevladne organizacije, podjetja in vse ostale, ki jih zanimajo teme globalnega učenja.
Delavnice potekajo po načelih neformalnega izobraževanja. Izvajamo jih po vsej Sloveniji skozi celotno šolsko leto in so pripravljene za različne starostne in ciljne skupine.
Najprimernejše število udeležencev v skupini je med 15 in 25. Program delavnic je zastavljen modularno, možna je prilagoditev trajanja programa, priporočljivo pa je tudi vzporedno izobraževanje učiteljev in učiteljic.

Delavnice in usposabljanja

Društvo Humanitas izvaja delavnice globalnega učenja za osnovne in srednje šole, fakultete, nevladne organizacije, podjetja in vse ostale, ki jih zanimajo teme globalnega učenja.
Delavnice potekajo po načelih neformalnega izobraževanja. Izvajamo jih po vsej Sloveniji skozi celotno šolsko leto in so pripravljene za različne starostne in ciljne skupine.
Najprimernejše število udeležencev v skupini je med 15 in 25. Program delavnic je zastavljen modularno, možna je prilagoditev trajanja programa, priporočljivo pa je tudi vzporedno izobraževanje učiteljev in učiteljic.

Delavnice za učence in učenke

V 20 letih delovanja smo zasnovali skupinske procese, ki spodbujajo transformacijo in trajnostno akcijo. Delavnice globalnega učenja izvajamo v povezavi z vrsto tematik, od osredotočenosti na specifične izdelke ter njihovo problematično pridelavo in uporabo (mobitel, kakav, oblačila idr.), do izkustvenega naslavljanja tem, kot so okoljska pravičnost, migracije, podnebne spremembe, razvoj, trajnostna moda, medkulturni dialog itd. Glede na dolgoletne izkušnje dela z mladimi priporočamo izvedbo celotnega tematskega modula v obsegu 5–6 šolskih ur, skupaj s proakcijsko delavnico v obsegu (2–4 šolske ure). Mladi se na ta način lahko zares poglobijo v obravnavano tematiko ter z našo pomočjo zasnujejo izvedbo akcije v lokalnem okolju.

VSEBINA DELAVNIC

MOJ ŽIVLJENJSKI SLOG

Delavnice, usmerjene v spoznavanje zgodb o posameznih surovinah ali izdelkih, ki so del našega vsakdana in so nam povsem samoumevni, o njihovem izvoru, proizvodnji ali pridelavi pa se sploh ne sprašujemo (na primer: kakav, mobilni telefon, voda, tekstil). Moduli spodbujajo kritično vrednotenje naših lastnih življenjskih slogov, trgovinskih ter proizvodnih verig, odgovorno ravnanje s surovinami in odgovorno potrošnjo ter (ne)porabo.

GLOBALNA PRAVIČNOST

Kdo smo mi in kdo so oni? Zakaj sploh obstaja tovrstno ločevanje? Ali nismo vsi »mi«? V okviru modula bomo raziskali zgodovinske in družbene vzroke, ki predstavljajo podlago globalni neenakosti in nepravičnosti. Spoznali bomo vzorce vedenja ter sistemov, ki vzdržujejo to nepravičnost, in skupaj poiskali različne načine, kako jih lahko presežemo.

O RAZVOJU

Kaj je razvoj in kako ga lahko merimo? Nevzdržna gospodarska rast, denar ali zdravo življenjsko okolje, osebno zadovoljstvo in dobri odnosi s prijatelji? Kakšno sliko razvoja nam riše ekonomsko naravnana družba? Ali bogastvo in revščino razumemo vsi enako? Kako lahko sodelujemo z ljudmi, ki živijo drugače kot mi? V okviru modula bomo kritično preučili različne razlage sveta in na nekatere vsakdanje, včasih povsem samoumevne koncepte pogledali z različnih zornih kotov. Preko spoznavanja različnih pogledov na razvoj spodbujamo preseganje evropocentričnosti ter razmislek o skupnem razvoju, sodelovanju, solidarnosti in razumevanju.

SKOZI OČI BEGUNCA

Modul učencem in učenkam omogoča vživljanje v občutke in stiske
ljudi, ki so na begu, ter spoznavanje kršitev njihovih pravic. Proces lahko
dosedanja prepričanja mladih obrne na glavo in jih postavi pod vprašaj.
Z metodo vodene vizualizacije in pogovorom spodbujamo empatijo,
solidarnost, spoštovanje, strpnost in sprejemanje raznolikosti med
ljudmi.

 

GLOBALNI TRG S HRANO

Modul raziskuje našo vpetost v globalni trg s hrano in količino odpadne in zavržene hrane v Sloveniji in po svetu. Spodbudi nas k razmisleku in akciji za zmanjšanje negativnega vpliva na okolje. V okviru modula se spoznamo tudi s konceptom pravične trgovine in vpliva multinacionalnih podjetij na naše življenje ter možnostmi za spremembe.

PODNEBNE SPREMEMBE IN MIGRACIJE

Podnebne spremembe že imajo in bodo tudi v prihodnosti imele izjemen vpliv na številne ljudi, ki so se zaradi njihovih posledic prisiljeni seliti. V modulu bomo obravnavali različne izzive migracij, povezane s človekovimi pravicami, stereotipi in predsodki. Seznanili se bomo z različnimi izrazi, ki se dotikajo migracij in se pogosto pojavljajo v medijih, ter učencem dali priložnost, da spoznajo osebo z begunsko ali migrantsko izkušnjo, ki živi v Sloveniji.

LAŽNE NOVICE IN KRITIČNA MEDIJSKA PISMENOST

Je prebrano ali videno resnica ali morda laž in manipulacija? Komu ali čemu v naših življenjih verjamemo? V interaktivnem modulu spoznavamo pojav lažnih novic in njihovo prepoznavanje. Spodbudi nas k iskanju zgodb z različnih perspektiv in spodbuja kritično razmišljanje ter dvom. Mlade podpre pri iskanju relevantnih preverjenih informacij, ki omogočajo objektivnost in odmik od ekstremističnih, senzacionalističnih ter poenostavljenih mnenj.

RAZNOLIKOST IN MEDKULTURNI DIALOG

Družbe postajajo vedno bolj raznolike, zato si moramo vsi skupaj prizadevati za razumevanje drug drugega, hkrati pa prepoznavati prednosti raznolikosti, saj bomo le tako lahko sobivali v vzajemnem spoštovanju in miru. Medkulturni odnosi niso več omejeni le na potovanja v tujino, ampak so postali del naše vsakodnevne izkušnje. V modulu bomo raziskovali, kako kulturna raznolikost vpliva na naša življenja, kako naša lastna kultura vpliva na razumevanje in ocenjevanje sveta okoli nas, kakšen prispevek družbi prinaša raznolikost in kakšne izzive predstavlja, kako medkulturna raznolikost vpliva na skupinsko dinamiko in kako lahko medkulturne razlike vodijo do bolj dinamične in kreativne družbe.

 

Brošura z opisom delavnic in usposabljanj (PDF)

Usposabljanja za izobraževalce in izobraževalke

Zavedamo se, da se je v hitro drvečem in spreminjajočem se svetu težko odzivati na vse stvari, ki se dogajajo okoli nas – na globalne izzive, velikokrat nejasne politične procese ipd. Mladi več kot polovico časa preživijo v šoli, zato je pomembno, da se v tem času naučijo razumeti procese, ki se odvijajo v njih in okoli njih. Pedagoškim delavcem in delavkam želimo predstaviti pristope in metode, ki omogočajo naslavljanje globalnih izzivov in občutljivih tem znotraj učnih procesov. Organiziramo usposabljanja za kolektive in manjše skupine učiteljev in učiteljic, vsebino in potek usposabljanja pa prilagodimo potrebam in željam posameznih šol. Organiziramo tudi krajša in daljša usposabljanja (v živo in preko spletnih modulov) za mladinske delavce in delavke ter predstavnike in predstavnice organizacij, ki želijo v svoje delo vnesti globalno dimenzijo.

Spletni moduli

Organiziramo tudi usposabljanja, pri katerih usposabljanja v živo kombiniramo z delom preko spletnih modulov. V okviru projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti smo med oktobrom 2019 in junijem 2020 uspešno izvedli dve ponoviti kombiniranega usposabljanja za pedagoške delavce in delavke, kmalu pa sledijo nove ponovitve. Tovrstno usposabljanje lahko tako vsebinsko kot časovno prilagodimo potrebam posameznih šol ali drugih kolektivov.

Cenik

DELAVNICE

 Delavnica 2 šolski uri:                                        180 eur

Delavnica 3 – 4 šolske ure:                                260 eur

Delavnica 5 – 6 šolskih ur:                                 340 eur

*V ceno delavnic so všteti vsi materiali za izvedbo.

**Ob naročilu treh ali več delavnic vam priznamo 10% popust.

 

 

 

 

 

 

 

USPOSABLJANJA ZA UČITELJE IN UČITELJICE

Uvodni seminar (4h, do 25 udeležencev_k):               320 eur

Enodnevno usposabljanje (8h, do 25 udeležencev_k):               560 eur

Daljše usposabljanje:                Cena po dogovoru (odvisno od velikosti skupine, vsebine in dolžine programa)

 

*V ceno seminarjev in usposabljanj so všteti vsi materiali za izvedbo.

**Ob naročilu dveh ali več seminarjev in usposabljanj vam priznamo 10% popust.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTNI STROŠKI

Izvedba delavnic, seminarjev in usposabljanj izven Ljubljane: 0,43 eur/km

 

 

 

 

Kontakt

Za podrobnejše informacije in sodelovanje nam pišite na alma@humanitas.si
ali nas pokličite na tel. št.: 01 430 03 43.

Delavnice GU_4
Skip to content