IZVRŠNI ODBOR: Barbara Vodopivec (predsednica), David Limon (član), Mateja Kraševec (članica),
Mirjana Želježič (članica), predstavnik oz. predstavnica zaposlenih
NADZORNI ODBOR: Klavdija Štajdohar, Darja Cupin, Katja Mrak

Delovanje v javnem interesu
Leta 2008 smo s strani Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve pridobili status društva, ki
deluje v javnem interesu na področju humanitarne dejavnosti – socialnega varstva. V razvid
humanitarnih organizacij MDDSZ smo vpisani pod zaporedno številko HO-SD-049.

Društvo Humanitas je eden izmed ustanoviteljev prve pravične trgovine v Sloveniji. Trgovino 3MUHE smo leta 2004 ustanovili skupaj z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj.

Društvo Humanitas je ena izmed ustanoviteljskih organizacij SLOGE – platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Smo tudi člani evropske organizacije EPTO – European Peer Training Organization ter mreže Plan B za Slovenijo.