Že od samega začetka delovanja društva na raznolike načine sodelujemo z učitelji in učiteljicami ter ostalimi pedagoškimi delavci in delavkami. V zadnjih letih se je naše sodelovanje s pedagoško sfero še okrepilo in skupaj smo prepoznali potrebo in priložnost za oblikovanje neformalnega prostora, kjer bi se izobraževalci in izobraževalke, ki jih globalno učenje zanima, lahko redno srečevali in delili svoje izkušnje. Tako se nam je porodila ideja o prav posebnem klubu – Klubu učiteljic in učiteljev globalnega učenja! Klub smo ustanovili januarja 2018, pridružilo pa se nam je že več kot 80 članov in članic iz različnih koncev in krajev po Sloveniji.

Pomen našega Kluba je prepoznala tudi Evropska mreža za globalno učenje – GENE, ki nam je v letu 2018 podelila nagrado za eno najbolj inovativnih praks globalnega učenja v Evropi (GENE Global Education Innovation Award). Za Humanitas in prepoznavnost globalnega učenja v Sloveniji je GENE nagrada izrednega pomena. Ali kot so zapisali na MZZ RS (član mreže GENE): »Nagrada pomeni priznanje slovenskim nevladnim organizacijam za kakovostno delo in sodelovanje na evropski ravni«.

ČLANICAM IN ČLANOM KLUBA PONUJAMO:

  • organizirana srečanja članov in članic (okvirno 6 srečanj na leto), na katerih predstavimo in preizkusimo eno ali več metod globalnega učenja, ki jo lahko učitelji in učiteljice nato uporabijo pri pouku ali drugih šolskih dejavnostih;
  • mesečne metode – navodila za uporabo novih aktivnosti globalnega učenja, ki jih lahko učitelji in učiteljice uporabijo pri pouku, npr. ob izbranem mednarodnem dnevu ter ga na ta način še posebej obeležijo;
  • možnost individualnega mentorstva in svetovanja pri vnašanju globalne dimenzije v pouk in druge šolske dejavnosti;
  • prednost pri sodelovanju v naših usposabljanjih, projektnih delovnih skupinah, študijskih obiskih in drugih mobilnostih;
  • brezplačna didaktična in druga gradiva s področja globalnega učenja in sorodnih področij;
  • organizirana neformalna srečevanja (dogodki, študijski obiski, izleti ipd.) s kolegi in kolegicami iz pedagoške in nevladne sfere, s katerimi si delite izkušnje, dileme in ideje, ki se vam pri uporabi pristopa globalnega učenja porajajo.

 

LETNA ČLANARINA je vezana na posamezno šolsko leto in znaša 40 EUR.

Članarino lahko poravnate z nakazilom na naš TRR (IBAN): SI56 0201 0025 9354 395, odprt pri NLB d.d. (Društvo Humanitas, Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana) – namen nakazila: KLUB GU.

Skip to content