V letnih poročilih so predstavljene naše dejavnosti in finančno poslovanje preteklega leta. Letno
poročilo vsako leto pregleda nadzorni odbor ter potrdi občni zbor društva.
Več o naših dejavnostih in pogledih pa si lahko preberete v našem glasilu HUMANOPIS. Ob 20-letnici
delovanja društva smo pripravili prav posebno številko, polno vtisov in spominov številnih, ki so za
nami sodelovali v preteklih letih.

Skip to content