Od leta 2015 organiziramo letno nacionalno konferenco globalnega učenja, ki je v prvi vrsti namenjena učiteljem in učiteljicam, hkrati pa tudi predstavnikom in predstavnicam pristojnih ministrstev, vladnih in nevladnih organizacij in drugih, ki delujejo na področju formalnega in neformalnega izobraževanja.

Nacionalna konferenca globalnega učenja predstavlja enkratno priložnost, da pristop globalnega učenja predstavimo širšemu krogu izobraževalcev in izobraževalk, v goste povabimo strokovnjaka ali strokovnjakinjo iz Slovenije ali tujine, ki z nami deli svoje razumevanje in izkušnje z globalnim učenjem, ter hkrati vsem, ki na tem področju že delujejo, omogočimo izmenjavo idej za vključevanje tem in metod globalnega učenja v poučevanje. Konferenca je tako prostor izmenjave, srečevanj in učenja, ki vsako leto obogati področje globalnega učenja v Sloveniji.

Nacionalna konferenca 2023

Nacionalna konferenca 2022

Nacionalna konferenca 2021

Nacionalna konferenca 2019

Moč žensk: naslavljanje enakosti spolov skozi globalno učenje

Nacionalna konferenca 2018

Razsežnosti globalnega učenja in delovanja

Nacionalna konferenca 2017

Od globalnih izzivov do globalnih državljanov: kako naslavljati občutljive teme in ustvarjati prostore sobivanja?

Nacionalna konferenca 2016

Z globalnim učenjem do globalnih ciljev

Nacionalna konferenca 2015

Evropsko leto za razvoj 2015: globalno učenje in pomembnost vključitve globalnih perspektiv v šolski sistem

Skip to content