Svetovni dan mladine vsako leto praznujemo 12. avgusta. Leta 1999 ga je imenovala Generalna skupščina Organizacije združenih narodov. Med mlade se štejejo osebe, stare med 15 in 29 let. S Svetovnim dnem mladine opozarjamo na politične, kulturne in ekonomske težave, ki zadevajo mladino in s tem ciljamo na doseganje pozitivnih družbenih sprememb za prihodnje generacije. Teme Svetovnega dneva mladine se spreminjajo iz leta v leto.

Letošnja tema temelji na preoblikovanju prehrambnih sistemov. Prehramben sistem poleg pridobivanja in proizvodnje hrane vključuje tudi negativne posledice za naravo, kot so onesnaževanje oceanov, zraka in okolja. Spremlja ga tudi vprašanje, kako nahraniti naraščajoče število prebivalstva na svetu. Ker se ravno prek mladih dosegajo pozitivne družbene spremembe za prihodnje generacije, je njihovo sodelovanje ključnega pomena. Naslov letošnjega Svetovnega dneva mladine je takšen: »Preoblikovanje prehranskih sistemov: inovacije mladih za zdravje ljudi in planetov« – s tem želi OZN poudariti, da brez aktivne udeležbe mladih doseganje tega cilja ne bo uspešno.

Knjiga, ki se nanaša na temo preoblikovanja prehrambnih sistemov, je Food Wars: The Global Battle for Mouths, Minds and Markets. Spodbuja k razmišljanju, kako način pridelave hrane vpliva na naše zdravje, kakovost življenja, varnost preskrbe s hrano in tudi na socialno pravičnost ter sistem globalne politike hrane in zdravja. Knjiga je na voljo v Humanitasovi knjižnici Hiša svetov – vabljeni k branju!

Viri:

https://www.gwp.org/en/About/more/Events-and-Calls/2021/international-youth-day-2021/

https://projekt-polet.si/svetovni-dan-mladine/

https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2021/05/IYD-Concept-Note-2021-for-website-v3.pdf

https://www.ymca.int