17. junija obeležujemo Svetovni dan boja proti širjenju puščav in suše. Širjenje puščav oz. opuščavljanje na kratko pomeni uničevanje zemljišča, pojavlja pa se predvsem v sušnih in deloma sušnih območjih. Rastlinska plast se uničuje bodisi zaradi naravnih sprememb, pomanjkanja vode ali intenzivnih človeških posegov v naravo. Ko se zemljišče razgradi in preneha biti rodovitno, naravni prostori propadajo in se spreminjajo. Posledično se emisije toplogrednih plinov povečujejo, biotska raznovrstnost pa zmanjšuje. Ljudje v sušnih in polsušnih območjih se tako soočajo z različnimi socialnimi in okoljskimi izzivi, vključno s krčenjem gozdov in rastlinja, erozijo tal, dezertifikacijo in z omejenimi zalogami vode.

Obnova sušnih zemljišč ni pomembna le za živalski in rastlinski svet, temveč zelene površine človeku prinašajo tudi ekonomsko stabilnost, ustvarjajo delovna mesta, povečujejo dohodek in stabilnost s preskrbo hrane. Prav tako pa obnova sušnih zemljišč upočasnjuje podnebne spremembe in višanje temperatur. Sušenje zemljišč na sušnih in polsušnih območjih povzroča predvsem človek s prekomernim izkoriščanjem in neprimerno rabo zemljišč. Krčenje gozdov, prekomerna paša, slabe namakalne prakse, kot tudi revščina in politična nestabilnost vplivajo na kakovost zemlje. V boju proti širjenju puščav in suše se je kot učinkovito izkazalo pogozdovanje. Pogozdovanje je postala pomembna strategija za preprečevanje ali spreminjanje okoljske degradacije. Hkrati s sajenjem sadnih dreves omogočamo tudi preskrbo s hrano tako ljudi kot živali ter obenem pozitivno vplivamo na lokalne ekonomije. Drevesa prav tako zadržujejo vodo in podobno kot gobe vpijajo in filtrirajo padavine ter jih potem počasi spuščajo v reke, potoke ali podtalnico. Drevesa so prav tako odlična v boju proti eroziji tal.

Lokalna drevesnica sadnih sadik v vasi Agadir v provinci Toubkal, Maroko, 2021. FOTO: Simona Zupanc

Svetovni dan boja proti širjenju puščav in suše vsako leto praznujemo z namenom ozaveščanja javnosti o mednarodnih prizadevanjih za boj proti dezertifikaciji. Letošnji Svetovni dan boja proti širjenju puščav in suše je osredotočen na strategijo, kako na uničenih zemljiščih ponovno vzpostaviti življenje. Konvencija Organizacije združenih narodov za boj proti dezertifikaciji je v sodelovanju z ministrstvom za okolje na Kostariki, ki je letošnja gostiteljica svetovnega dne, nagovorila lokalno prebivalstvo, spodbudila posamezna gospodinjstva, različne skupnosti ter zasebni kot javni sektor k boljšemu odnosu do narave.

Problem degradacije zemljišč bomo dosegli le s sodelovanjem, solidarnostjo drug do drugega in skupnim reševanjem problemov. V ta namen vas vabimo k prebiranju priročnika 100 preprostih stvari, ki jih lahko naredite za rešitev Zemlje, kjer boste našli 100 praktičnih predlogov in nasvetov o tem, kako lahko pri zaščiti planeta sodelujemo tudi posamezniki in posameznice z majhnimi spremembami v našem vsakdanu. Priročnik boste našli v Humanitasovi knjižnici Hiše svetov.

Vir: Konvencija Organizacije združenih narodov za boj proti dezertifikaciji. 2021. Svetovni dan proti širjenju puščav in suše.

Prispevek je pripravila prostovoljka Simona Zupanc, ki ob obeleževanju Svetovnega dneva boja proti širjenju puščav in suše vabi k prebiranju knjig iz Humanitasove Hiše svetov, ki se nahaja v Knjižnici Otona Župančiča. Nekaj zanimivih bralnih predlogov, ki se navezujejo na področje okolja je dostopnih na tej povezavi.