Predpraznični čas, ko je veliko ljudem lepo toplo in se zbirajo ob polnih mizah, je priložnost za razmislek, da se spomnimo posameznikov in družin, ki te sreče nimajo. 20. december, ki je mednarodni dan človeške solidarnosti nas opomni na pomen solidarnosti. Ravno solidarnost je eden od načinov boja proti globalno razraščujoči se revščini ter zavzemanju za družbeni napredek. Teži k bolj pravični družbeni ureditvi, razrešitvi socialnih vprašanj in je podpora zapostavljenim in prezrtim skupinam v hitri moderni družbi.

Solidarnost je koncept, je pripravljenost in prizadevanje za kakršnokoli medsebojno pomoč, oporo, podporo in sodelovanje in je temelj iskrenih in povezovalnih odnosov. Pa naj bo to pomoč sorodniku, sosedi, prijatelju, sošolki ali popolnemu neznancu. Štejejo še tako majhna na videz nepomembna dejanja, tudi prijazna beseda.  

Zato ne čakajmo na december, solidarni smo lahko vsak dan, sploh v tako težkih in turbulentih časih. Ko se povežejo dajanja in prejemanja se iz tega stke dobra in čuječa družba.

Prispevek je pripravila Humanitasova prostovoljka Maja K., ki vabi k prebiranju spodnje knjige iz naše  Hiše svetov.

Marziyah Panju: Strategije za spodbujanje čustvene inteligentnosti v razredu

Izbrana knjiga bo tako bralcem in bralkam, kot učencem, učenkam in študentom, študentkam omogočila boljše razumevanje in razvoj čustvene inteligence. Ta je skupek socialno čustvenih veščin, ki posamezniku oziroma posameznici omogočajo, da svoja prizadevanja pretvori v dejanja in dosežke. V knjigi avtorica ponudi orodja za negovanje tega potenciala z uporabo sedmih uspešnih strategij v svojem modelu ELEVATE.

Razvijanje čustvene inteligence bi lahko zagotovilo “manjkajoč člen” za dosežke,  odnos in ustvarjanje pozitivnih in trajnih sprememb najprej v razredu nato v zunajšolskih okoljih in naši družbi.