25. novembra obeležujemo mednarodni dan, ki je posvečen boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Obeležujemo ga od leta 1981 dalje, v spomin na leta 1961 brutalno umorjene sestre Mirabal, politične aktivistke iz Dominikanske republike. Pomenljivo mu sledi 10. december, svetovni dan človekovih pravic. Po podatkih ZN je vsaka tretja ženska žrtev psihičnega ali spolnega nasilja, največkrat v domačem okolju.

Nasilje nad ženskami je ena najbolj pogostih kršitev človekovih pravic, ki žal v veliko primerih ostaja neprijavljeno zaradi sramu, ponižanja in/ali velike stigme. V zadnjem letu in pol so se zaradi svetovne zdravstvene krize težave še poglobile. Več ostajamo doma in zaprtost med štiri stene in izoliranost je pomoč tem skupinam še bolj oddaljila.

Slovenija se v mednarodnih forumih zavzema in osredotoča za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk in preprečevanja nasilja nad ženskami, vključno z odpravo tradicionalnih in škodljivih praks in stereotipov. Izobraževanje je ključnega pomena za krepitev moči žensk in deklet. V aktivnosti izobraževanja, osveščanje o človekovih pravicah in enakopravnosti spolov pa je poleg samih žensk zelo pomembno vključiti tudi dečke in moške.

Naj zaključim z mislijo velike ženske, Eleanor Roosevelt, borke za človekove pravice, humanitarke in diplomatke, ki se je z vsem srcem zavzemala za izboljšanje položaja žensk in vseh, ki jih je družba deklarirala kot revnejši sloj: »Ženska je kot vrečka čaja – kako močna je, izveš šele, ko se znajde v vroči vodi«.

Prispevek je pripravila Humanitasova prostovoljka Maja K., ki vabi k prebiranju spodnje knjige iz naše Hiše svetov.

Amnesty international (Kristina Božič in Simona Kemperle ur.): PRVI koraki – metodični priročnik za poučevanje človekovih pravic

Priročnik je namenjen pedagoškim delavcem in delavkam ter vsem, ki delajo z otroki ali mladino, in si želijo svoje delo obogatiti z interaktivnimi pristopi in temami, ki se dotikajo človekovih pravic. Vztrajno vpletanje teh tem v učno snov in ustvarjanje učnega okolja, kjer se spoštujejo človekove pravice vsakega in vseh, pomaga pri gradnji prijaznega in stimulativnega okolja za vse, ki se v njem znajdejo. Priročnik približa in pojasni osnovna načela človekovih pravic in ponudi nekaj načinov, kako človekove pravice poučevati in pomaga pri oblikovanju samostojnih in razmišljujočih posameznikov, ki bodo poskrbeli, da bo jutrišnji svet zgrajen na spoštovanju človekovih pravic vseh.

Vir: Amnesty International. Dostopno na povezavi, 24.11.2021. https://www.amnesty.si/j7/images/UCP/prvi%20koraki%20druga%20izdaja%20-%20int.pdf