27. maj je dan, ko avstralski staroselci in staroselke obeležujejo uspešen referendum iz leta 1967. Dan, ko je večina Avstralcev in Avstralk podprla spremembo k ustavi, ki zadeva avstralsko staroselsko prebivalstvo in njihove pravice. Te spremembe so omogočile vključitev Aboridžinov v popis prebivalstva, referendum pa je pomenil tudi enakopravnost na državni ravni, s tem ko so pridobili volilno pravico in možnost enakopravnega odločanja z ostalimi državljani in državljankami Avstralije. Kljub temu se avstralski staroselci in staroselke še danes soočajo z družbeno neenakostjo, zato boj za pravice in enakopravnost še vedno poteka.

Danes si v državi, kot je Slovenija težko predstavljamo, da ob rojstvu ne bi bili upoštevani pri cenzusu prebivalstva, da bi bili brez dokumentov in posledično brez državnih pravic – na kratko, da preprosto ne bi obstajali. Žal pa je takšnih skupin ljudi po svetu še vedno preveč. Prepogosto so iz družbenih vizij izključene različne manjšinske skupine z neenakim dostopom do družbene in politične moči. Ena takšnih skupin so bili do pred kratkim tudi staroselsko prebivalstvo Aboridžini, ki pa so svoje pravice dobili na majskem referendumu leta 1967.

Obeleževanje in praznovanje takšnega dne je pomembno tudi globalno, predvsem v dani situaciji, ko so demokratični standardi povsod po svetu na preizkušnjah, ko se po svetu še vedno dogajajo številne družbene neenakosti in krivice.

Shod za pravice Aboridžinov v Sydneyu.
vir: AIATSIS Horner Collection. 1966, Avstralija.

Na drugi strani pa so v vzponu tudi formacije številnih pogumnih skupin ljudi in posameznikov, ki se aktivno borijo za osnovne človekove pravice, kot je recimo tudi pravica do državljanstva. Eno takšnih globalnih gibanj je bilo v preteklosti zagotovo gibanje Black Lives Matters ali trenutno bolj izpostavljeno gibanje za podporo Palestincem in Palestinkam. Takšne kolektivne akcije ustvarjajo prostor za povezovanje v skupnih vrednotah in vizijah za prihodnost.

Avstralija ta dogodek letno obeležuje v Tednu nacionalne sprave (v angleščini: National Reconciliation Week), ki bo to leto potekalo od 27. maja do 3. junija. Tema letošnjega dogodka je More than a word. Reconciliation takes actions

Poziv je naravnan optimistično in napeljuje, da ljudje po svetu razumejo resnico in so jim pogovori o vprašanjih, ki zadevajo Aboridžine in prebivalce otoka Torres Strait pomembni. More than a word. Reconcilitaion takes actions, poziva ljudi, naj to zavest in znanje uporabijo kot odskočno desko za vsebinsko in tudi pogumno ukrepanje v prihodnje.

Takšni pozivi in opogumljanje ljudi pa so vsekakor pomembna za vse, ne zgolj za Avstralce. Takšen referendum je zgled vsem, da lahko le kolektivno in s sodelovanjem omogočimo boljše življenje in več pravic za ljudi po svetu.

Prispevek je pripravila prostovoljka Simona Zupanc, ki ob obeleževanju uspešnega referenduma vabi k prebiranju knjig iz Humanitasove Hiše svetov, ki se nahaja v Knjižnici Otona Župančiča. Nekaj zanimivih bralnih predlogov, ki se navezujejo na področje Avstralije je dostopnih na tej povezavi.

Viri: