30. julij obeležujemo kot Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. Želja po boljšem življenju, socialna in gospodarska neenakost in različni kulturni dejavniki po svetu, so gonilna sila migracij in posledično tudi izkoriščanja s strani organiziranega kriminala. Pri trgovini z ljudmi prihaja do hudega kršenja človekovih pravic oseb, ki so žrtve slednje. Vsako leto je so med žrtvami trgovine z ljudmi milijoni moških, žensk in otrok, ne glede na starost, spol, narodnost… Trgovina z ljudmi obsega vse od delovnega izkoriščanja, prisilnih ali vnaprej dogovorjenih porok, prisilne prostitucije do beračenja in služabništva. Številne žrtve se zaradi travme, ki jo povzroča trgovanje z ljudmi, ne odločijo za iskanje pomoči ali se ne identificirajo kot žrtve.  

Trgovanje z ljudmi ne zajema le posameznih držav temveč je globalen problem, pri katerem tudi Slovenija, kot tranzitna (zaradi geografske lege) in včasih ciljna država za to obliko organiziranega kriminala, ni izjema. Za rešitev in omilitev tega problema je tako potrebno sodelovanje akterjev in organov na globalni kot tudi na nacionalni ravni, hkrati pa je nujno naslavljati vzroke za pojav trgovine z ljudmi.

Zanimivo branje, ki vključuje osebne zgodbe oseb z izkušnjo suženjstva na Bližnjem vzhodu, v Afriki, Ameriki in Aziji, je knjiga  z naslovom Enslaved: True Stories of Modern Day Slavery. Vključuje zgodbe desetih oseb, ki so bile zasužnjene in preko slednjih bralce in bralke ozavešča o globalni krizi na področju kršenja človekovih pravic.

Prispevek je pripravila Humanitasova prostovoljka Anita Z., ki vabi k prebiranju knjig iz naše  Hiše svetov.

VIRI:

Društvo Ključ. (b. l.). O pojavu trgovine z ljudmi.

Policija. (2020). Obeležujemo svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi.

Homeland security. (b. l.). What is human trafficking.