V prvem tednu junija smo odpotovali v Budimpešto na prvi trening (LTTA) v okviru projekta DEXPO – THINK CRITICAL4CLIMATE. Z madžarskimi, češkimi in portugalskimi partnerji smo si izmenjali izkušnje in predali znanje o metodologijah, ki jih uporabljamo pri svojem delu. Nova znanja bomo uporabili pri pripravi novih gradiv globalnega učenja in razvoju spletnega tečaja na temo kritičnega mišljenja in medijske pismenosti, ki bodo učiteljem in učiteljicam prišla prav pri naslavljanju podnebnih sprememb v razredu.

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije ter drugih sofinancerjev.