V začetku februarja smo v Ljubljani gostili partnerje projekta »Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja« (GETC – Global Education Teachers’ Club).

S kolegi in kolegicami iz Estonije, Češke, Portugalske in Madžarske smo naredili podroben plan dela za naslednji dve leti, pregledali časovni in finančni plan ter se poglobili v prve konkretne korake za prenos dobre prakse Kluba iz Slovenije v partnerske države.

Za krajši čas so se nam preko spleta pridružile tudi dolgoletne članice Kluba – učiteljice iz različnih koncev Slovenije ter z nami delile svoje izkušnje in poglede na prednosti, ki jih prinaša članstvo v Klubu. Partnerji so bili navdušeni in se že veselijo vzpostavitve klubov v njihovih državah!

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.